Komunikat 3: Zieleń Sołacza i Nordick walking w lesie


 VI Konferencja Naukowa Las i Historia

W dniach 13-15 października 2021 w Ośrodku Kultury Leśnej  w Gołuchowie odbędzie się organizowana pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych VI Konferencja Naukowa Las i Historia.


Do udziału w konferencji zgłosiło się 17 prelegentów. W załączeniu przedstawiamy program Konferencji z nazwiskami prelegentów oraz tematami wystąpień. W związku z panującą pandemią podczas konferencji zostanie uruchomiona platforma zoom umożliwiająca zdalne uczestnictwo słuchaczy. Zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa za pomocą załączonych kart zgłoszenia. Ilość miejsc noclegowych oraz ilość łączy internetowych jest ograniczona.

 


 Uwagi, opinie i spostrzeżenia dotyczące pisma Ministra ZN: DLŁ-WWM.0730.10.2021.MW z dnia 27.07.2021 r. w sprawie przedstawienia stanowiska do dokumentu Nowej Strategii Leśnej UE do 2030 r (dokument nr COM(2021)572)


 

 

 2nd meeting, UN Forum on Forests (UNFF16, 26-29 April 2021)

Forum Leśne Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFF) jest organem pomocniczym, którego głównym celem jest promowanie „… zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów oraz wzmocnienie długoterminowego zaangażowania politycznego w tym celu…” w oparciu o Deklarację z Rio, Zasady Leśne, rozdział 11 Agendy 21 oraz wynik procesów IPF / IFF i inne kluczowe kamienie milowe międzynarodowej polityki leśnej.
Zachęcamy do wysłuchania wystąpienia
członka Biura Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych Pełnomocnika Mistra Środowiska Tomasza Markiwicza


APEL PTL i SITLiD

Apel Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa o aktywne uczestnictwo Polski w dalszych pracach UE nad „Unijną strategią  na rzecz bioróżnorodności 2030"