Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.

Skład Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL:

mgr inż. Jerzy Flisykowski - przewodniczący
Były naczelnik wydziału Regionalnej Dyrekcji LP
Adres Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL
Ul. Gajowa 10,
60-959 Poznań
tel. 61 866 82 41
fax. 61 668 44 11
e-mail: jerzy.flisykowski@ptl.pl

 

   dr inż. Adrian Łukowski - zastępca przewodniczącego
   Katedra Hodowli Lasu 
   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   ul. Wojska Polskiego 71 C
   60-625 Poznań
   e-mail: adrian.lukowski@up.poznan.pl

 


 

Prof. UPP dr hab. Jolanta Behnke-Borowczyk - sekretarz
Katedra Fitopatologii Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
tel. 061 848 77 71
e-mail: jbehnke@up.poznan.pl

 

 

mgr inż. Piotr Szyszko - skarbnik
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
ul. Gajowa 10
60-959 Poznań
tel. 061 668 44 28
e-mail: piotr.szyszko@poznan.lasy.gov.pl


 

 

prof. dr hab. Małgorzata Mańka
Katedra Fitopatologii Leśnej
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
tel. 061 848 77 13
fax. 061 848 71 45
e-mail: mmanka@owl.au.poznan.pl
 

 

prof. dr hab. Władysław Chałupka
ul. Parkowa 3/2
62-035 Kórnik
tel. 514 736 268
fax. 061 817 01 66
e-mail:  wrchalupka@gmail.com


 

 

Prof. UPP dr hab. Wojciech Kowalkowski
Katedra Hodowli Lasu 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
tel. 061 848 77 43
e-mail: wojkowal@owl.au.poznan.pl
 

 


dr inż. Marlena Baranowska
Katedra Hodowli Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71A
60-625 Poznań
tel. +48618487612
e-mail: marlena.baranowska-wasilewska@up.poznan.pl

 

 


mgr inż. Marlena Kowalkowska
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
ul. Gajowa 10
60-959 Poznań
tel. 061 668 44 35
e-mail: marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl

 

 

 

mgr inż. Jacek Napieralski
Nadleśnictwo Karczma Borowa
ul. Leszczyńska 39
64-100 Leszno
Kąkolewo
tel. (65) 529 98 12
e-mail: jacek.napieralski@poznan.lasy.gov.pl

 

 

mgr inż. Tomasz Kwieciński
Nadleśnictwo Piaski
ul. Drzęczewska 1
63-820 Piaski
tel. (65) 573 90 80

 

 

 

mgr inż. Damian Cichoń
Nadleśnictwo Łopuchówko
Łopuchówko 1
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 812 21 61
e-mail: damian.cichon@poznan.lasy.gov.pl