Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.

Skład Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL:

mgr inż. Jerzy Flisykowski - przewodniczący
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
ul. Gajowa 10
60-959 Poznań
tel. 061 866 82 41 w. 104
fax. 061 847 28 69
e-mail: j.flisykowski@ptl.pl
jerzy.flisykowski@poznan.lasy.gov.pl

 


prof. dr hab. Małgorzata Mańka - wiceprzewodniczący
Katedra Fitopatologii Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
tel. 061 848 77 13
fax. 061 848 71 45
e-mail: mmanka@up.poznan.pl

 

 


dr hab. Wojciech Kowalkowski - sekretarz
Katedra Hodowli Lasu 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
tel. 061 848 77 43
e-mail: wojkowal@up.poznan.pl
 

 

 

mgr inż. Piotr Szyszko- skarbnik
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
ul. Gajowa 10
60-959 Poznań
tel. 061 668 44 28
e-mail piotr.szyszko@poznan.lasy.gov.pl

 
 

 

prof. dr hab. Władysław Chałupka
Polska Akademia Nauk Instytut Dendrologii
ul. Parkowa 5
62-035 Kórnik
tel. 061 817 00 33
fax. 061 817 01 66
e-mail: wrchal@rose.man.poznan.pl

 

 

mgr inż. Piotr Grygier
emeryt
adresu domowego nie podaję
tel. domowy nie podaję
email: piotrlesnik.pg@gmail.com


 

 

 

dr hab. Jarosław Szaban
Katedra Użytkowania Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 A
60-637 Poznań
jaroslaw.szaban@up.poznan.pl


 

 

mgr inż. Iwo Gałecki
Leśny Zakład Doświadczalny
63-647 Siemianice 106
tel, 062 78 26 400 lub 062 78 189 23
fax. 062 78 26 410
e-mail: siemian@owl.au.poznan.pl


 

 

mgr inż. Marlena Kowalkowska
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
ul. Gajowa 10
60-959 Poznań
tel. 061 668 44 35
e-mail: marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl

 

 


mgr inż. Maciej Cudak
Nadleśnictwo Kościan
Kurza Góra ul. Gostyńska 89

64-100 Kościan

tel. (65) 512 02 33
e-mail: maciej.cudak@poznan.lasy.gov.pl

 

 

 

 


mgr inż. Jacek Napieralski
Nadleśnictwo Karczma Borowa
ul. Leszczyńska 39
64-100 Leszno
Kąkolewo
tel. (65) 529 98 12
e-mail: jacek.napieralski@poznan.lasy.gov.pl

 

 

mgr inż. Tomasz Kwieciński
Nadleśnictwo Piaski
ul. Drzęczewska 1
63-820  Piaski
tel. (65) 573 90 80
e-mail: tomasz.kwiecinski@poznan.lasy.gov.pl
 

 

 

prof. dr hab. Władysław Barzdajn - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Katedra Hodowli Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
e-mail: barzdajn@up.poznan.pl