Początki dziejów Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego

Połowa  XIX wieku przyniosła w Wielkim Księstwie Poznańskim ożywienie w środowiskach leśnych, a niektórzy polscy właściciele ziemscy zaczęli doceniać potrzebę fachowego wykształcenia leśnego dla dobrze prowadzonego gospodarstwa leśnego.  W 1861 r. zawiązało się Centralne Towarzystwo Gospodarcze na W. Ks. Poznańskie z trzema Wydziałami:  Ogólnym, Rolnym i Chowu inwentarza,  przedłużały się natomiast starania o utworzenie Wydziału Leśnego tegoż Towarzystwa. Dopiero 27 listopada 1866 r., głównie z inicjatywy prezesa Głównego Zarządu CTG Hipolita Cegielskiego i Hipolita Trąmpczyńskiego, postanowiono zaprosić „specyalistów, to jest urzędników leśnych”, do utworzenia Wydziału Leśnego przy Centralnym Towarzystwie Gospodarczym.  Zebranie założycielskie Wydziału odbyło się 20 grudnia 1866 r. w sali Bazaru Poznańskiego, a jego prezesem  wybrano Hipolita Trąmpczyńskiego, który swą krótką mowę zakończył słowami: „...Niech Towarzystwo nasze wzmaga się i rośnie jak ów dąb wiekami niespożyty, który gwałtownym prądom wiatrów zachodnich i północnych silnie się opiera, coraz mocniejsze w rodziną ziemię zapuszczając korzenie i corocznie koronę swą zdobi zielonymi latoroślami.”

            W dniach 20 i 21 sierpnia 1907 roku odbył się w Krakowie jubileuszowy zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego z okazji 25-lecia jego istnienia.  Zjazd ten stał się jednocześnie pierwszym trójzaborowym zjazdem leśników polskich, a jego obradom przewodniczył wybrany przez uczestników prezes wielkopolskiego Wydziału leśnego Józef Rivoli. Na wniosek prof. Stanisława Sokołowskiego przyjęto na zjeździe uchwałę następującej treści: „Ogólny Zjazd leśników polskich uznaje konieczność zawiązania Towarzystw leśnych w Królestwie i W. Ks. Poznańskiem. Towarzystwa te uznają „Sylwana” wychodzącego we Lwowie za swój organ”.

            Kierując się uchwałą Zjazdu krakowskiego, na dorocznym Walnym Zebraniu  Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, które odbyło się w dniach 10-12 marca 1908 r. w Poznaniu, prezes Józef Rivoli poinformował uczestników, iż Wydział Leśny, zachowując swoje dotychczasowe powiązania  organizacyjne z  CTG, przyjmuje nazwę: „Towarzystwo Leśne w Wielkim Księstwie Poznańskim”.

            W 1908 r. pojawiła się więc nowa nazwa organizacji leśników wielkopolskich , jednak Towarzystwo Leśne w Wielkim Księstwie Poznańskim było w prostej linii kontynuacją formalnego istnienia i merytorycznego działania dawnego Wydziału Leśnego, który powstał już w 1866 roku. I to właśnie wtedy zaczęła się w pełni udokumentowana historia Oddziału Wielkopolskiego PTL.

 

 

Jerzy Flisykowski

Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego

Polskiego Towarzystwa Leśnego     

Poznań,  2016

 

(Informacja powstała na podstawie opracowania autorstwa prof. Władysława Ryszarda Chałupki)