Historia ustanowienia nagrody „Student roku” im. Prof. Józefa Rivolego

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego 6 grudnia 2002 roku padła pierwsza propozycja ustanowienia nagrody wyróżniającej najlepszego studenta Wydziału Leśnego.

Po kilku latach od słów Zarząd przeszedł do czynów i na posiedzeniu 23 marca 2007 roku uchwalono  ustanowienie nagrody „Student roku”. Opracowano stosowny Regulamin przyznawania Nagrody i ustanowiono Radę Nagrody, w której skład wchodzą:

  • Przewodniczący Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL,
  • Sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL,
  • Prodziekan ds. studenckich Wydziału Leśnego UP w Poznaniu,
  • Opiekun Koła Leśników UP w Poznaniu,
  • Redaktor Naczelny Przeglądu Leśniczego (od 2011 roku).

W 2008 roku Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL postanowił podnieść rangę nagrody dodając jako patrona prof. Józefa Rivolego.

 

Laureaci Nagrody Student roku im. Prof. Józefa Rivolego

 

2007 – Marek Skierka

2008 – Hubert Jurczyszyn

 

 

2009 – Leszek Simonowicz

 

 

2010 – Aleksandra Kempa

 

 

2011 – Jędrzej Ziółkowski

 

 

2012 – Wojciech Borzyszkowski

 

 

2013 – Adrian Kocoń

2014 – Beata Kątna

2015 – Adrian Talaśka

2016 – Mateusz Modrzejewski

2017 - Małgorzata Hoppe

2018 - Weronika Mysiak

2019 - Sylwester Groblewski

2020 - Damian Cichoń

2021 - Alicja Florek

 

2022 - Przemysław Dyba

 

Poniżej przedstawiamy Państwu REGULAMIN NAGRODY ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO STUDENT ROKU