URBAN FOREST las w sąsiedztwie miast - nagranie z seminarium

Jakiś czas temu miało miejsce seminarium "URBAN FOREST las w sąsiedztwie miast". Osoby, które nie miały możliwości uczestniczenia w spotkaniu na żywo mogą zapoznać się z treścią referatów naszych prelegentów.


Seminarium zostało podzielone na dwa bloki tematyczne:

I. Lasy miejskie w planowaniu przestrzennym i architekturze krajobrazu
1. Prof. dr hab. Andrzej Macias (UAM) - Rola i znaczenie miejskich krajobrazów leśnych
2. dr hab. Renata Giedych (SGGW) - Ochrona lasów w polityce przestrzennej miast
3. Dr inż. Anna Gałecka-Drozda (UP Poznań) - Lasy aglomeracji miejskich z perspektywy architekta krajobrazu
4. Prof. dr hab. Roman Jaszczak (UP Poznań) - Urządzanie i monitoring lasów miejskich
5. Prof. URK dr hab. Piotr Wężyk (UR Kraków) - Usługi ekosystemowe i lasy na terenach silnie zurbanizowanych - potrzeby szkolenia nowych kadr w dostosowaniu do wyzwań praktyki i oczekiwań społecznych. (przeniesione do cz. 2)

II. Rola i znaczenie lasów miejskich
6. Prof. UPP dr hab. Władysław Danielewicz (UP Poznań) - Lasy miejskie a możliwości ochrony przyrody (Możliwości ochrony przyrody w lasach…)
7. Prof. URK dr hab. Marek Wajdzik (UR Kraków) - Zwierzęta w mieście – powód do zadowolenia czy problem?
8. Dr hab. Marek Sławski (SGGW) - Lasy miejskie szansą na wypoczynek
9. Dr Maciej Kościelniak (SWPS) - Korzystanie z lasów a kwestia dobrostanu mieszkańców dużych miast
10. Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz (UAM) - Prawo człowieka do korzystania ze środowiska, a społeczne funkcje lasów miejskich i podmiejskich.

III. Dyskusja

Referaty zebrano w formie pliku pdf do pobrania ze strony PTL http://www.wielkopolski.ptl.pl/upload...

Referaty zebrano w formie pliku pdf do pobrania ze strony PTL http://www.wielkopolski.ptl.pl/upload...

 

 

 

Organizator:
Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski

Współorganizatorzy:Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Poznania
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w PoznaniuKomunikat z dnia 15 grudnia 2021 r.
Pożegnanie prof. dra hab. inż. Jacka Michalskiego

Msza św. w intencji Profesora odprawiona zostanie w środę 24 listopada 2012 r., w Kościele pw. św. Jana Marii Vianneya, ul. Podlaska 10, Poznań o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00. na cmentarzu parafialnym przy ul. Lutyckiej
Osoby pragnące uczestniczyć w pożegnaniu Profesora Jacka Michalskiego na cmentarzu mogą skorzystać z autokaru, który zostanie podstawiony przy kościele, po mszy św.,
o godz. 12.30.
 
 


17 listopada 2021 roku zmarł śp. prof. dr hab. Jacek Michalski, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Leśnego. Nestor Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wychowawca wielu pokoleń leśników.
Prof. dr hab. inż. Jacek MICHALSKI urodził się 17 kwietnia 1925 roku w Przemyślu. Studia leśne ukończył w 1951 roku Poznaniu. Należał do grona pierwszych powojennych absolwentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego.
Przez cały okres aktywności zawodowej i naukowej związany był z Zakładem Entomologii Leśnej Katedry Ochrony Lasu, później Instytutem Ochrony Lasu i Katedrą Entomologii Leśnej, począwszy od stanowiska młodszego asystenta, asystenta, starszego asystenta po kierownika katedry w latach 1991-1994. W roku 1995 roku przeszedł na emeryturę.
Opublikował łącznie ponad 230 publikacji obejmujących oryginalne artykuły i rozprawy naukowe, monografie taksonomiczne, zestawienia bibliograficzne, artykuły popularno-naukowe, skrypty i podręczniki, a także beletrystykę łowiecką i polemiki. Wśród nich była m.in. rewizja palearktycznych gatunków z rodzaju ogłodek, obejmująca ponad 50 gatunków zamieszkujących obszar od Hiszpanii po Sachalin czy opracowanie poświęcone zmienności morfologicznej zakorków. Do pionierskich prac należą studia nad biologią wybranych gatunków ogłodków i szereg prac poświęconych ekologii korników i ich drapieżców i parazytoidów, realizowane we współpracy z prof. Stanisławem Bałazym i prof. Sławomirem Kaczmarkiem. Profesor Jacek Michalski jest współautorem podręcznika do entomologii leśnej z zarysem akarologii (red. B. Kiełczewski) oraz praktycznego przewodnika dla leśników poświęconego kornikom. Ponadto spod Jego pióra wyszły liczne wspomnienia łowieckie, zebrane w dwóch tomach opowiadań.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Leśnego, Kordelasem Leśnika Polskiego nadanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, nagrodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za całokształt działalności naukowej w zakresie ochrony lasów i parków narodowych, nagrodą naukową Wydziału Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, brązowym Medalem Instytutu Badawczego Leśnictwa i Łowiectwa w Pradze, nagrodą Zarządu Głównego Wiedzy Powszechnej i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.
Był członkiem Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Wydziału Przyrodniczego PAU, Komitetu Ochrony Roślin PAN, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego, członkiem Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych i Komisji Nauk Biologicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego w Krakowie, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i wieloletnim, honorowym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów UP, WRS i AR. Przez wiele lat współpracował z naukowym ruchem studenckim w ramach Koła Leśników, za co otrzymał Złotą Odznakę Koła Leśników i został jego honorowym członkiem. Przyznano Mu także tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sieniawy. Był wieloletnim członkiem rady naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Gór Stołowych.
 


Seminarium URBAN FOREST. LAS W SĄSIEDZTWIE MIAST

 

 
Komunikat 3: Zieleń Sołacza i Nordick walking w lesie