Z Leśnego Świata

Bieżący i archiwalne numery Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF ze strony internetowej IBL:


Serdecznie zapraszamy do lektury "Z LEŚNEGO ŚWIATA"

http://www.ibles.pl/web/guest/z-lesnego-swiata
 Seminarium szkoleniowe "Choroby drzew leśnych a środowisko"

W Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Obrzycku nad Wartą odbyło się w dniu 3 września 2015 r. seminarium szkoleniowe poświęcone pamięci Prof. zw. dr. Karola Mańki, czł. rzecz. PAN, dr. h.c., w setną rocznicę jego urodzin. Temat seminarium stanowił odzwierciedlenie głównego kierunku badawczego i zarazem zamiłowań profesora.


W części biograficznej spotkania przedstawiono sylwetkę i dorobek profesora Karola Mańki (1915-2015) – wybitnego leśnika i fitopatologa, doktora honoris causa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Uczniowie i współpracownicy wspominali Profesora jako znakomitego badacza, wybitnego dydaktyka i organizatora społecznego ruchu naukowego a także jako skromnego, wielkich zalet człowieka.

W części naukowej, i zarazem szkoleniowej, przedstawiciele jednostek naukowych (uniwersytetów i instytutów badawczych) zarysowali osiągnięcia zawodowe i badawcze prof. Karola Mańki na polu fitopatologii leśnej i przedstawili zagadnienia związane z dalszym rozwojem tej dziedziny – zarówno w utworzonej przez niego Katedrze Fitopatologii Leśnej naszej Uczelni, jak i w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, SGGW, Instytucie Badawczym Leśnictwa i Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku.

Organizacja Seminarium była wspólnym dziełem Polskiego Towarzystwa Leśnego, Lasów Państwowych (Nadleśnictwa Oborniki),  Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu. Partnerami w organizacji były Komitet Nauk Leśnych PAN, Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Seminarium stanowiło kolejne ogniwo cyklu „Człowiek – Las – Drewno”, który tworzą odbywające się od wielu lat z inicjatywy Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego spotkania naukowe, szkoleniowe i popularyzatorskie.

autor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN

 

>>zaproszenie<<

>>Profesor Karol Mańka - biogram<<

Galeria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Więcej zdjęć na stronie Uniwersytetu PrzyrodniczegoFałszywy obraz Narodowego Programu Leśnego w „Manifeście Wajraka”

Fałszywy obraz Narodowego Programu Leśnego i konstytucyjnego zapisu w sprawie prywatyzacji lasów w „Manifeście Wajraka”


W związku z tekstem autorstwa Adama Wajraka opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej w dniu 08.02.2014 pt.: „Manifest Wajraka: Lasy stworzyły sobie państwo” i wyłaniającym się z niego fałszywym obrazem Narodowego Programu Leśnego oraz niepełnymi informacjami w sprawie prywatyzacji lasów zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Pana prof. Kazimierza Rykowskiego - kierownika projektu i koordynatora prac nad Narodowym Programem Leśnym.

Tekst do obejrzenia na stronie Narodowego Programu Leśnego.Seminarium szkoleniowe

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału PTL zaprasza czonków i sympatyków na seminarium "Las i zdrowie" w 90 rocznicę Lasów Państwowych.


Seminarium odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 r. w godz. 11.00-16.00 w Ośrodku Nauki PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Ciekawy program seminarium zapewnia grono wybitnych specjalistów z zakresu medycyny, weterynarii i nauk przyrodniczych z kilkunastu ośrodków naukowych.

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie http://ptl.pl/seminarium/ hasło: seminariumPTL

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu z partnerskim udziałem jednostek LP sąsiednich rdLP

Patronat Medialny: Radio Merkury

Patronat honorowy: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

SPONSOR: Centrum Badań DNA

 

Do pobrania: Sprawozdanie z seminarium oraz Publikacja "Las i Zdrowie" pod red. prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza

 Spotkanie Wigilijne 2012

Zgodnie z kilkuletnią tradycją 17 grudnia w majestatycznej sali Kolegium Rungego odbyło się spotkanie wigilijne członków Oddziału Wielkopolskiego PTL oraz licznie przybyłych gości.


Spotkanie otworzył i przywitał zebranych Jerzy Flisykowski – Przewodniczący Zarządu Oddziału. Rozpoczęto od oficjalnej, uroczystej części. Pierwszym jej punktem było wręczenie przez prof. Andrzeja Grzywacza – Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL odznaczeń przyznanych podczas Zjazdu Delegatów w Spale. Zaszczytny tytuł Członka Honorowego odebrał dr. Jan Ceitel, wieloletni aktywny działacz Towarzystwa i ceniony naukowiec. Złotą Odznakę Honorową odebrał  dr. Jędrzej Kasprzak, leśnik z wykształcenia, drzewiarz z wyboru. Kolejnym punktem było uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym w poczet Towarzystwa. Ostatnim akcentem tej oficjalnej części było wręczenie nagrody „Student Roku” Wydziału Leśnego UP w Poznaniu Wojciechowi Borzyszkowskiemu. Nagrodę ustanowioną przez Oddział Wielkopolski przyznaje corocznie Kapituła Nagrody. Spotkanie było też okazją do złożenia gratulacji i podziękowań. Przewodniczący Oddziału złożył gratulacje prof. Konradowi Magnuskiemu – członkowi honorowemu PTL z okazji otrzymania godności doktora honorowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podziękowano także za znakomitą współpracę prof. Romanowi Gornowiczowi – Dziekanowi Wydziału Leśnego i Piotrowi Grygierowi – Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Tradycyjny  drobny upominek otrzymał prof. Andrzej Grzywacz.

W drugiej części prowadzonej przez prof. Małgorzatę Mańkę – Wiceprzewodniczącą Zarządu Oddziału wysłuchano sprawozdania sekretarza Oddziału Wojciecha Kowalkowskiego z działalności Oddziału w 2012 roku oraz sprawozdania Marleny Kowalkowskiej ze Zjazdu Delegatów PTL w Spale. Głównym punktem tej części był referat prof. Władysława Chałupki przybliżający postać hr. Władysława Zamojskiego. Trzecią część spotkania uświetnił chór Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Canticum Novum” pod dyrekcją Sławomiry Raczyńskiej. Oprawę muzyczną podczas wręczania odznaczeń zapewnił Zespół Sygnalistów Wydziału Leśnego „Venator”. Na zakończenie spotkano się przy skromnym posiłku. Ale przed cielesną ucztą, duchową zapewnił jak zwykle  wyjątkowo barwnymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi dr. Antoni Sienkiewicz. Ożywione dyskusje, serdeczne życzenia i widoczne na twarzach zadowolenie były dowodem na potrzebę organizowania przedświątecznych spotkań.