Semianarium on-line „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona”

Szanowni Państwo,

Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego wraz ze współorganizatorami ma przyjemność zaprosić Państwa na seminarium on-line zatytułowane „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona”, które odbędzie się 17 grudnia.

W związku z ograniczoną liczbą uczestników oraz prowadzeniem spotkania na platformie MS Teams niezbędna jest rejestracja uczestników. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rOYVx3B3Mk6HQTvpdZdm8AMKPVgNXTJDgsNb1RKxcqBUQ0VWM1NBNzc3WDg1VlpHQlVCNzJSQlJNUy4u Link rejestracyjny będzie aktywny do 9 grudnia 2020 r. (godz. 23:00). Rejestracja w późniejszym terminie nie będzie możliwa.

W załączniku przesyłamy program. Dodatkowe informacje będą na bieżąco udostępniane na stronie http://www.wielkopolski.ptl.pl/aktualnosci

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres SeminariumWLTD@pracownik.up.poznan.pl

 

Z wyrazami szacunku,
Jerzy Flisykowski
Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa LeśnegoStanowisko Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie zmiany resortowej przynależności leśnictwa

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie zmiany resortowej przynależności leśnictwa.


W załączonym pliku przedstawiamy stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie zmiany resortowej przynależności leśnictwa.Ciągnie wilka do lasu - czyli co przyciągnęło do lasu Profesora Dariusza J. Gwiazdowicza

Ciągnie wilka do lasu - czyli co przyciągnęło do lasu Profesora Dariusza J. Gwiazdowicza


Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z prof. dr. hab. Dariuszem Gwiazdowiczem, który opowiada o swoich pasjach związanych z lasem.
Nagranie dostępne jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=0ShqxV8tDNw

 Komunikat I - 2020

Koleżanki, Koledzy!

            Wraz z nadchodzącą wiosną,  nie oferujemy  jak w poprzednich latach, spędzania czasu z Polskim Towarzystwem Leśnym. Czas jest wyjątkowy, dbajmy o siebie i swoich najbliższych, wspierajmy się nawzajem...


Poznań, dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

Koleżanki, Koledzy!

            Wraz z nadchodzącą wiosną,  nie oferujemy  jak w poprzednich latach, spędzania czasu z Polskim Towarzystwem Leśnym. Czas jest wyjątkowy, dbajmy o siebie i swoich najbliższych, wspierajmy się nawzajem.

            Zwyczajowo, na początku roku przystąpiliśmy do organizacji wiosennej oferty Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego (patrz załącznik do Komunikatu). W kontynuacji prac przeszkodziła jednak epidemia. 

            Kolejnego komunikatu, informującego i zapraszającego do udziału w przedsięwzięciach inicjowanych przez Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL można spodziewać się z chwilą ustania zagrożeń spowodowanych przez epidemię.

            Korzystając z okazji w imieniu własnym i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL pragnę Państwu złożyć życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

                                                                               Darz Bór!
                                                                              Jerzy Flisykowski

Pozwolę  sobie przekazać poniżej  informację o podjętych do tego czasu działaniach.
 Na wstępie pragniemy poinformować o zmianach w Zarządzie Oddziału Wielkopolskiego PTL, które nastąpiły w wyników wyborów  pod koniec 2019 roku.

       

I. Wyniki wyborów

            W wyniku wyborów, które miały miejsce  w trakcie Walnego Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborczego członków Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego  w dniu 27 listopada 2019 roku wybrano członków Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL na kadencję 2019-2023. W dniu tym Zarząd Oddziału wybrał przewodniczącego Zarządu Oddziału, którym został kol. Jerzy Flisykowski.

            W dniu 11 grudnia 2019 roku ukonstytuował się Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w następującym składzie:

 

Jerzy Flisykowski                                        Przewodniczący

Wojciech Kowalkowski                               Zastępca przewodniczącego

Jolanta Behnke-Borowczyk                        Sekretarz

Piotr Szyszko                                             Skarbnik

Małgorzata Mańka

Władysław Chałupka

Dariusz Węclewski

Radosław Witkowski

Maciej Cudak

Marlena Kowalkowska

Jacek Napieralski

Marlena Baranowska

 

            Poniżej przedstawiamy , do wiadomości , informację dotyczącą usytuowania zawodowego poszczególnych członków ZO PTL:

Jerzy Flisykowski, były naczelnik wydziału RDLP w Poznaniu                             

Wojciech Kowalkowski, prof. UPP dr hab., Kierownik Katedry Hodowli Lasu       

Jolanta Behnke-Borowczyk, prof. UPP dr hab., Katedra Fitopatologii Leśne

Piotr Szyszko, pracownik RDLP w Poznaniu                                             

Małgorzata Mańka, prof. dr hab., Katedra Fitopatologii Leśnej

Władysław Chałupka, prof. dr hab., Instytut Dendrologii PAN 

Dariusz Węclewski, pracownik RDLP w Poznaniu

Radosław Witkowski mgr. inż., asystent, Katedra Entomologii Leśnej

Maciej Cudak, nadleśniczy nadleśnictwa Kościan

Marlena Kowalkowska, naczelnik wydziału RDLP w Poznaniu

Jacek Napieralski, nadleśniczy nadleśnictwa karczma Borowa

Marlena Baranowska dr inż., adiunkt, Katedra Hodowli Lasu.

 

II. Działania podjęte  na początku 2020 roku dla realizacji planu pracy Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego

Konferencje i seminaria tematyczne

W zeszłym roku, podczas Seminarium Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego i Wydziału Leśnego UPP „Sołacz kolebką poznańskich leśników” (22 maja 2019 r.) powstała myśl, żeby zorganizować w 2020 roku seminarium/spotkanie/spacer pt. „Zieleń Sołacza”.
           Zgodnie z sugestią prof. Małgorzaty Mańki myśl ta krystalizuje się w postaci spaceru „Zieleń Sołacza”, który poprowadzi Pan prof. Władysław Danielewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Organizatorami są tym razem Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza.

Spotkanie to ma mieć miejsce w miesiącu maju br.
           Zainicjowane zostały prace nad  seminarium „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich  ochrona” organizowanym przez Oddział Wielkopolski PTL  wespół z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, Regionalną Dyrekcją LP w Poznaniu przy udziale  Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych O/PAN w Poznaniu oraz Wydziału Leśnego UP w Poznaniu. Autorzy referatów zaproszeni do ich wygłoszenia przesłali  teksty na ręce  opiekuna naukowego seminarium i redaktora materiałów seminaryjnych  prof. Dariusza Gwiazdowicza. Teksty referatów są w trakcie opracowania redakcyjnego. Seminarium miało odbyć się w miesiącu kwietniu br. w Sali Pałacu Działyńskich PAN.

Sesja terenowa Śladami historii” 
            Sesja ta w roku bieżącym odbędzie się na terenie nadleśnictwa Pniewy (RDLP w Poznaniu), miejscowości  Bytyń i jej okolicach. Jest to  wycieczka członków Oddziału Wielkopolskiego PTL śladami ekskursji z 1909 roku wg opisu trasy zawartego w czasopiśmie Ziemianin.

Przygotowania sesji zarówno w zakresie trasy, jak i organizacji  pobytu uczestników sesji dokonali koledzy  Piotr Grygier , prof. Władysław Chałupka i Jerzy Flisykowski z udziałem nadleśniczego nadleśnictwa Pniewy, kol. Kwiryna Napartego. Sesja „Śladami historii” miała odbyć się w miesiącu kwietniu br.


Sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” ,
           Sesja  uwzględniająca prezentację walorów przyrodniczych oraz kulturowych Wielkopolski wraz z przedstawieniem jednostek organizacyjnych miała odbyć się wiosną br. na terenie nadleśnictwa Kalisz. Nadleśniczy nadleśnictwa Kalisz  kol. Szymon Lis przygotowany jest do przyjęcia uczestników sesji.

 

Program wydawniczy

Na ukończeniu jest przygotowanie publikacji „Dąbrowy Krotoszyńskie – przewodnik krajoznawczo-przyrodniczy” wersja popularna  autorstwa Władysława Danielewicza i Pawła Andersa. Publikacja ma ukazać się w miesiącu czerwcu br.
 „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich  ochrona”- materiały seminaryjne pod redakcją prof. D. Gwiazdowicza, przygotowywane do druku, ukażą się wraz z nowym  terminem seminarium.

Publikacje wydawane przez Oddział Wielkopolski PTL  są udostępniane w formie elektronicznej.  Zapraszamy do korzystania z materiałów na stronie www.wielkopolski.ptl.pl zakładka Nasz Oddział http://www.wielkopolski.ptl.pl/page?name=publikacje

 

Prace realizowane na rzecz Zarządu Głównego PTL
            Oddział Wielkopolski PTL przygotował dla potrzeb ZG PTL  projekty logo, znaczka , kart okolicznościowych  oraz reprintu numeru pierwszego  rocznika 1820 z okazji  Jubileuszu 200-lecia czasopisma Sylwan
Informacje dotyczące aktywności  Oddziału Wielkopolskiego PTL dostępne na stronie internetowej www.wielkopolski.ptl.pl

            Ponadto przypominamy o obowiązku składkowym (120 zł rocznie, 24 zł rocznie emeryci, uczniowie i studenci) wynikającym ze statutu  PTL,  

numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147

 

Jolanta Behnke-Borowczyk                                                                Jerzy Flisykowski

Sekretarz Zarządu Oddziału                                                   Przewodniczący Zarządu Oddziału

 

komunikat w formie pdfDziałalność Profesora Józefa Brody w Polskim Towarzystwie Leśnym

Profesor Józef Broda ( ur. 22.01.1920, zm.6.01.2019) był członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego od 1956 r. Będąc już wówczas docentem historii leśnictwa, od samego początku przynależności, zostaje członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Historii Leśnictwa przy Zarządzie Głównym Towarzystwa. W 1980 r., po śmierci profesora Antoniego Żabko-Potopowicza, zostaje przewodniczącym Komisji.


Profesora Broda był członkiem Zarządu Głównego, organizatorem sesji naukowych PTL o tematyce historycznej, przygotowywał liczne wystąpienie i referaty na Zjazdy PTL, artykuły do różnych wydawnictw Towarzystwa, do miesięcznika „Sylwan” – organu naukowego PTL, ale przede wszystkim do największych zasług należy zaliczyć bycie redaktorem, organizatorem, inicjatorem, autorem podstawowych, monumentalnych dzieł z zakresu historii polskiego leśnictwa i ochrony ojczystej przyrody, w tym dzieł wydanych przez Towarzystwo lub z jego inicjatywy, czy też przy znacznym wsparciu, także finansowym:

  • Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce ; 3 tomowe wydawnictwo Instytutu Historii PAN (1964, 1970),
  • Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce (1965), monumentalne dzieło wydawane przez PTL z okazji 1000-lecia państwa polskiego,
  • Mała encyklopedia leśna, wydanie I (1980), wydanie II (1991),
  • Zarys historii gospodarstwa leśnego w Polsce  (1968), podręcznik akademicki,
  • Lasy Państwowe t. I (1992), t. II (1997), obszerna monografia,
  • Historia leśnictwa w Polsce (2000), podręcznik akademicki wydawany z okazji 100 Zjazdu PTL w Poznaniu, był najważniejszym materiałem w teczce delegatów (600 osób w Auli Uniwersytetu Poznańskiego), z okolicznościowym, specjalnie wytłoczonym znaczkiem na okładce,
  • Wśród śniegów i bagien tajgi (2004), ponad 800 stronicowe opracowanie wydane przez Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, z inicjatywy i ze wsparciem finansowym PTL oraz w części z materiałami gromadzonymi przez Towarzystwo, na nasz apel w branżowej prasie leśnej, książka nominowana do nagrody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
  • Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924 – 2004, trzy tomy (4 części), wydanie CILP, z okazji 80-lecia Lasów Państwowych,
  • Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce, Wydawnictwo PTL (2007) t. I i II, wydane z okazji jubileuszu 125-lecia Towarzystwa, na Zjazd w Krakowie, który zgromadził ponad 1000 leśników.

Autorem lub współautorem tych podstawowych dzieł liczących łącznie wiele tysięcy stron tekstu z zakresu historii polskiego leśnictwa – jest Profesor Józef Broda.

W 1966 r. Profesor został odznaczony „Złotą Odznaką Honorową PTL”, w 1994 r. został członkiem honorowym Towarzystwa, a w 2008 r. wyróżniony Medalem „Pro bono silvae” – najwyższym leśnym odznaczeniem. W ostatnim półwieczu Profesor Józef Broda był jednym z najaktywniejszych członków i wybitnych postaci Polskiego Towarzystwa Leśnego.

W  życiu Profesora na szczególne podkreślenie i szacunek zasługuje – droga którą  przeszedł, daleka i trudna droga, od świętokrzyskiej wsi, chłopskiej rodziny – po najwyższe tytuły i godności akademickie. Gimnazjum i liceum w Mielcu, Związek Harcerstwa Polskiego, tajne komplety, konspiracyjny egzamin dojrzałości, studia historyczne na podziemnym Uniwersytecie Jagiellońskim, konspiracyjna podchorążówka, działania partyzanckie w Batalionach Chłopskich, długa, bardzo długa praca naukowa, która trwała od 1947 r.

Na sukcesy naukowe i spełnione, owocne życie, patriotyczną postawę, złożyła się ta długa i trudna droga, wielka pracowitość, konsekwencja, pasja badawcza ale i rozliczne talenty, które Profesor otrzymał i rozwijał, które zostały wykorzystane w służbie dla dobra nauki i dla rozwoju leśnictwa polskiego.

Cześć jego pamięci !

 

                                                           Tekst powyższy powstał na podstawie opracowania

                                                           Profesora Andrzeja Grzywacza

 

Żałobna msza św.odbędzie się w Poznaniu, a pogrzeb na cmentarzu górczyńskim w dniu 15 stycznia 2019 roku. 

https://wles.up.poznan.pl/pl/zmar-profesor-j-zef-broda