Konferencje i seminaria

URBAN FOREST las w sąsiedztwie miast - nagranie z seminarium

Jakiś czas temu miało miejsce seminarium "URBAN FOREST las w sąsiedztwie miast". Osoby, które nie miały możliwości uczestniczenia w spotkaniu na żywo mogą zapoznać się z treścią referatów naszych prelegentów.

Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania sie tematyką seminaryjną, które to seminaria odbyły sie dzięki aktywności Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Wielkopolskieg


URBAN FOREST las w sąsiedztwie miast - nagranie z seminarium

Jakiś czas temu miało miejsce seminarium "URBAN FOREST las w sąsiedztwie miast". Osoby, które nie miały możliwości uczestniczenia w spotkaniu na żywo mogą zapoznać się z treścią referatów naszych prelegentów.

Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania sie tematyką seminaryjną, które to seminaria odbyły sie dzięki aktywności Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Wielkopolskiego

 

Seminarium zostało podzielone na dwa bloki tematyczne:

I. Lasy miejskie w planowaniu przestrzennym i architekturze krajobrazu
1. Prof. dr hab. Andrzej Macias (UAM) - Rola i znaczenie miejskich krajobrazów leśnych
2. dr hab. Renata Giedych (SGGW) - Ochrona lasów w polityce przestrzennej miast
3. Dr inż. Anna Gałecka-Drozda (UP Poznań) - Lasy aglomeracji miejskich z perspektywy architekta krajobrazu
4. Prof. dr hab. Roman Jaszczak (UP Poznań) - Urządzanie i monitoring lasów miejskich
5. Prof. URK dr hab. Piotr Wężyk (UR Kraków) - Usługi ekosystemowe i lasy na terenach silnie zurbanizowanych - potrzeby szkolenia nowych kadr w dostosowaniu do wyzwań praktyki i oczekiwań społecznych. (przeniesione do cz. 2)

II. Rola i znaczenie lasów miejskich
6. Prof. UPP dr hab. Władysław Danielewicz (UP Poznań) - Lasy miejskie a możliwości ochrony przyrody (Możliwości ochrony przyrody w lasach…)
7. Prof. URK dr hab. Marek Wajdzik (UR Kraków) - Zwierzęta w mieście – powód do zadowolenia czy problem?
8. Dr hab. Marek Sławski (SGGW) - Lasy miejskie szansą na wypoczynek
9. Dr Maciej Kościelniak (SWPS) - Korzystanie z lasów a kwestia dobrostanu mieszkańców dużych miast
10. Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz (UAM) - Prawo człowieka do korzystania ze środowiska, a społeczne funkcje lasów miejskich i podmiejskich.

III. Dyskusja

Referaty zebrano w formie pliku pdf do pobrania ze strony PTL http://www.wielkopolski.ptl.pl/upload...

 

 

 

Organizator:
Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski

Współorganizatorzy:Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Poznania
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

 

 

Seminarium Choroby drzew leśnych a środowisko, które odbyło się 3 września 2015 roku w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Obrzycku nad Wartą:

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/2015%20rok/Seminarium%20szkoleniowe%20Choroby%20drzew%20le%C5%9Bnych%20a%20%C5%9Brodowisko.pdf

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/2015%20rok/seminarium-3-ix-2015.pdf

 

Seminarium Las i zdrowie, które odbyło się 21 listopada 2014 roku w budynku Polskiej Akademii Nauk w  Poznaniu:

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/2014%20rok/sprawozdanie_las_i_zdrowie-na_stron.pdf

 

Seminarium Lasy, leśnictwo a gospodarka łowiecka, które odbyło się 22 listopada 2012 roku w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/2012%20rok/Seminarium%20Lasy%2C%20le%C5%9Bnictwo%20a%20gospodarka%20%C5%82owiecka%2022%20listopada%202012%20rok.pdf

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/2012%20rok/seminarium_lowieckie.pdf