Pożegnanie prof. dra hab. inż. Jacka Michalskiego

Msza św. w intencji Profesora odprawiona zostanie w środę 24 listopada 2012 r., w Kościele pw. św. Jana Marii Vianneya, ul. Podlaska 10, Poznań o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00. na cmentarzu parafialnym przy ul. Lutyckiej
Osoby pragnące uczestniczyć w pożegnaniu Profesora Jacka Michalskiego na cmentarzu mogą skorzystać z autokaru, który zostanie podstawiony przy kościele, po mszy św.,
o godz. 12.30.
 
 


17 listopada 2021 roku zmarł śp. prof. dr hab. Jacek Michalski, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Leśnego. Nestor Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wychowawca wielu pokoleń leśników.
Prof. dr hab. inż. Jacek MICHALSKI urodził się 17 kwietnia 1925 roku w Przemyślu. Studia leśne ukończył w 1951 roku Poznaniu. Należał do grona pierwszych powojennych absolwentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego.
Przez cały okres aktywności zawodowej i naukowej związany był z Zakładem Entomologii Leśnej Katedry Ochrony Lasu, później Instytutem Ochrony Lasu i Katedrą Entomologii Leśnej, począwszy od stanowiska młodszego asystenta, asystenta, starszego asystenta po kierownika katedry w latach 1991-1994. W roku 1995 roku przeszedł na emeryturę.
Opublikował łącznie ponad 230 publikacji obejmujących oryginalne artykuły i rozprawy naukowe, monografie taksonomiczne, zestawienia bibliograficzne, artykuły popularno-naukowe, skrypty i podręczniki, a także beletrystykę łowiecką i polemiki. Wśród nich była m.in. rewizja palearktycznych gatunków z rodzaju ogłodek, obejmująca ponad 50 gatunków zamieszkujących obszar od Hiszpanii po Sachalin czy opracowanie poświęcone zmienności morfologicznej zakorków. Do pionierskich prac należą studia nad biologią wybranych gatunków ogłodków i szereg prac poświęconych ekologii korników i ich drapieżców i parazytoidów, realizowane we współpracy z prof. Stanisławem Bałazym i prof. Sławomirem Kaczmarkiem. Profesor Jacek Michalski jest współautorem podręcznika do entomologii leśnej z zarysem akarologii (red. B. Kiełczewski) oraz praktycznego przewodnika dla leśników poświęconego kornikom. Ponadto spod Jego pióra wyszły liczne wspomnienia łowieckie, zebrane w dwóch tomach opowiadań.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Leśnego, Kordelasem Leśnika Polskiego nadanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, nagrodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za całokształt działalności naukowej w zakresie ochrony lasów i parków narodowych, nagrodą naukową Wydziału Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, brązowym Medalem Instytutu Badawczego Leśnictwa i Łowiectwa w Pradze, nagrodą Zarządu Głównego Wiedzy Powszechnej i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.
Był członkiem Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Wydziału Przyrodniczego PAU, Komitetu Ochrony Roślin PAN, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego, członkiem Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych i Komisji Nauk Biologicznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego w Krakowie, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i wieloletnim, honorowym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów UP, WRS i AR. Przez wiele lat współpracował z naukowym ruchem studenckim w ramach Koła Leśników, za co otrzymał Złotą Odznakę Koła Leśników i został jego honorowym członkiem. Przyznano Mu także tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sieniawy. Był wieloletnim członkiem rady naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Gór Stołowych.
 


Seminarium URBAN FOREST. LAS W SĄSIEDZTWIE MIAST

 

 
Komunikat 3: Zieleń Sołacza i Nordick walking w lesie


 VI Konferencja Naukowa Las i Historia

W dniach 13-15 października 2021 w Ośrodku Kultury Leśnej  w Gołuchowie odbędzie się organizowana pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych VI Konferencja Naukowa Las i Historia.


Do udziału w konferencji zgłosiło się 17 prelegentów. W załączeniu przedstawiamy program Konferencji z nazwiskami prelegentów oraz tematami wystąpień. W związku z panującą pandemią podczas konferencji zostanie uruchomiona platforma zoom umożliwiająca zdalne uczestnictwo słuchaczy. Zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa za pomocą załączonych kart zgłoszenia. Ilość miejsc noclegowych oraz ilość łączy internetowych jest ograniczona.

 


 Uwagi, opinie i spostrzeżenia dotyczące pisma Ministra ZN: DLŁ-WWM.0730.10.2021.MW z dnia 27.07.2021 r. w sprawie przedstawienia stanowiska do dokumentu Nowej Strategii Leśnej UE do 2030 r (dokument nr COM(2021)572)