Działalność Profesora Józefa Brody w Polskim Towarzystwie Leśnym

Profesor Józef Broda ( ur. 22.01.1920, zm.6.01.2019) był członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego od 1956 r. Będąc już wówczas docentem historii leśnictwa, od samego początku przynależności, zostaje członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Historii Leśnictwa przy Zarządzie Głównym Towarzystwa. W 1980 r., po śmierci profesora Antoniego Żabko-Potopowicza, zostaje przewodniczącym Komisji.


Profesora Broda był członkiem Zarządu Głównego, organizatorem sesji naukowych PTL o tematyce historycznej, przygotowywał liczne wystąpienie i referaty na Zjazdy PTL, artykuły do różnych wydawnictw Towarzystwa, do miesięcznika „Sylwan” – organu naukowego PTL, ale przede wszystkim do największych zasług należy zaliczyć bycie redaktorem, organizatorem, inicjatorem, autorem podstawowych, monumentalnych dzieł z zakresu historii polskiego leśnictwa i ochrony ojczystej przyrody, w tym dzieł wydanych przez Towarzystwo lub z jego inicjatywy, czy też przy znacznym wsparciu, także finansowym:

  • Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce ; 3 tomowe wydawnictwo Instytutu Historii PAN (1964, 1970),
  • Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce (1965), monumentalne dzieło wydawane przez PTL z okazji 1000-lecia państwa polskiego,
  • Mała encyklopedia leśna, wydanie I (1980), wydanie II (1991),
  • Zarys historii gospodarstwa leśnego w Polsce  (1968), podręcznik akademicki,
  • Lasy Państwowe t. I (1992), t. II (1997), obszerna monografia,
  • Historia leśnictwa w Polsce (2000), podręcznik akademicki wydawany z okazji 100 Zjazdu PTL w Poznaniu, był najważniejszym materiałem w teczce delegatów (600 osób w Auli Uniwersytetu Poznańskiego), z okolicznościowym, specjalnie wytłoczonym znaczkiem na okładce,
  • Wśród śniegów i bagien tajgi (2004), ponad 800 stronicowe opracowanie wydane przez Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, z inicjatywy i ze wsparciem finansowym PTL oraz w części z materiałami gromadzonymi przez Towarzystwo, na nasz apel w branżowej prasie leśnej, książka nominowana do nagrody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
  • Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924 – 2004, trzy tomy (4 części), wydanie CILP, z okazji 80-lecia Lasów Państwowych,
  • Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce, Wydawnictwo PTL (2007) t. I i II, wydane z okazji jubileuszu 125-lecia Towarzystwa, na Zjazd w Krakowie, który zgromadził ponad 1000 leśników.

Autorem lub współautorem tych podstawowych dzieł liczących łącznie wiele tysięcy stron tekstu z zakresu historii polskiego leśnictwa – jest Profesor Józef Broda.

W 1966 r. Profesor został odznaczony „Złotą Odznaką Honorową PTL”, w 1994 r. został członkiem honorowym Towarzystwa, a w 2008 r. wyróżniony Medalem „Pro bono silvae” – najwyższym leśnym odznaczeniem. W ostatnim półwieczu Profesor Józef Broda był jednym z najaktywniejszych członków i wybitnych postaci Polskiego Towarzystwa Leśnego.

W  życiu Profesora na szczególne podkreślenie i szacunek zasługuje – droga którą  przeszedł, daleka i trudna droga, od świętokrzyskiej wsi, chłopskiej rodziny – po najwyższe tytuły i godności akademickie. Gimnazjum i liceum w Mielcu, Związek Harcerstwa Polskiego, tajne komplety, konspiracyjny egzamin dojrzałości, studia historyczne na podziemnym Uniwersytecie Jagiellońskim, konspiracyjna podchorążówka, działania partyzanckie w Batalionach Chłopskich, długa, bardzo długa praca naukowa, która trwała od 1947 r.

Na sukcesy naukowe i spełnione, owocne życie, patriotyczną postawę, złożyła się ta długa i trudna droga, wielka pracowitość, konsekwencja, pasja badawcza ale i rozliczne talenty, które Profesor otrzymał i rozwijał, które zostały wykorzystane w służbie dla dobra nauki i dla rozwoju leśnictwa polskiego.

Cześć jego pamięci !

 

                                                           Tekst powyższy powstał na podstawie opracowania

                                                           Profesora Andrzeja Grzywacza

 

Żałobna msza św.odbędzie się w Poznaniu, a pogrzeb na cmentarzu górczyńskim w dniu 15 stycznia 2019 roku. 

https://wles.up.poznan.pl/pl/zmar-profesor-j-zef-broda

 Z LEŚNEGO ŚWIATA

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu "Z LEŚNEGO ŚWIATA" Nr 11/2018 (112) w którym można zapoznać sie z następującymi tematami:


·         USA: Wall Street pomaga gasić pożary

·         NIEMCY: Dramat w Nadrenii

·         USA: Donald Trump a pożary w Kalifornii

·        NIEMCY: Leśnicy chcą godziwych płac i wzrostu zatrudnienia

·        SZWECJA: Rosną zasoby papierówki

·        ŁOTWA: Szkolenie dla kierowców przewożących drewno

·        CZECHY: Wahania cen drewna

·        PORTUGALIA: Więcej nakładów na ochronę przeciwpożarową

·        SZWECJA: Światowy Kongres IUFRO 2024

·        SZWECJA: Poradnik dla naukowców

·        UE: Piana lepsza od wody ale...

·        FINLANDIA: Przezroczyste opakowania na bazie drewna

·        USA: Azot w ekosystemach leśnych

·        FINLANDIA: Natura przyciąga zagranicznych turystów

·        NIEMCY: Kania wstrzymała turbiny

·        RUMUNIA: Kopia obrazu Picassa znaleziona w lesie

·        HISZPANIA: Wilcze trofeum

 

 

Bieżący numer Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF klikając poniższy link:

/uploads/TEST%20TK/Z%20le%C5%9Bnego%20%C5%9Bwiata/Z%20LESNEGO%20SWIATA_listopad_2018.pdf

Archiwalne numery Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF ze strony internetowej IBL:
 
http://www.ibles.pl/web/guest/z-lesnego-swiata

 Z LEŚNEGO ŚWIATA

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu "Z LEŚNEGO ŚWIATA" Nr 10/2018 (111) w którym można zapoznać sie z następującymi tematami:


·        NIEMCY, POLSKA: Kolejne posiedzenie – nowa umowa

·        HISZPANIA: Ostrzec przed wiatrem

·         FINLANDIA: Zmiany w zasadach zagospodarowania

·        SZWECJA: Zmiany klimatu w mediach

·        NIEMCY: Stan lasów Badenii-Wirtembergii

·        FRANCJA: Błędny wzór

·        AUSTRIA: Jubileusz Towarzystwa Leśnego

·        FINLANDIA: Cel - zastąpić tworzywa sztuczne!

·        FINLANDIA: Zasoby drzewne nadal rosną

·        CHILE: Sosna – gatunek inwazyjny

·        INDIE: Polowanie na tygrysicę

·        CHILE: Bez litości dla podpalaczy

·        DANIA: Zwłoki alpaki

·        USA: LIDAR, pożary, odszkodowania

 

 

Bieżący numer Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF klikając poniższy link:

/uploads/TEST%20TK/Z%20le%C5%9Bnego%20%C5%9Bwiata/Z%20LESNEGO%20SWIATA_pazdziernik_2018.pdf

Archiwalne numery Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF ze strony internetowej IBL:
 
http://www.ibles.pl/web/guest/z-lesnego-swiata