Nadleśnictwo Turek w ramach cyklu "ZNANA I NIEZNANA WIELKOPOLSKA"

Tradycją wielkopolskiego oddziału PTL są sesje terenowe. W tym roku, 22 kwietnia w ramach  cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” wyruszyliśmy poznawać aspekty przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Turek.


Turek – miasto, które kojarzymy zapewne z pysznymi serami, kopalniami a zaraz potem ze względu na nazwę, może przychodzić nam do głowy słusznej wielkości zwierzę, czyli tur. Kto z nas kojarzy to miasto z Mehofferem?

Gospodarze wyjazdu: Danuta Lewandowska, która była przez wiele lat nadleśniczym Nadleśnictwa Turek i Jej następca – Bartosz Perz, pokazali nam okolice Turku przez pryzmat zabytków kultury i  przekształcenia krajobrazu w wyniku działalności człowieka, wszystko okraszone było informacjami a także legendami regionalnymi.

Zwiedziliśmy w Wyszynie jedyny w Polsce drewniany kościół w będący szesnastobokiem orientowanym na planie koła, z charakterystycznym dachem w kształcie dzwonu.  Został on wzniesiony w 1782 r. Wewnątrz kościoła uwagę przyciąga ołtarz z cudownym obrazem Matki Boskiej Czuwającej. Wrażenie robi także  znajdująca się w pobliżu kościoła imponująca murowana dzwonnica.

Zabytkowy kościół w Wyszynie – sanktuarium Matki Bożej Czuwającej

fot. Zabytkowy kościół w Wyszynie – sanktuarium Matki Bożej Czuwającej

Kolejnym punktem naszej kulturalnej podróży było muzeum miasta Turku im. Józefa Mehoffera. W pięciu przestronnych salach podziwialiśmy ogromne w sensie dosłownym i duchowym dzieła krakowskiego artysty w postaci szkiców i projektów do polichromii i witraży, które zostały wykonane w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

fot. Zwiedzanie muzeum im, Józefa Mehoffera

Z bliska mogliśmy obejrzeć projekty dwuskrzydłych aniołów czyli cherubinów, „Chrystusa Króla”, Chrystusa Ogrodnika” , projekty do witraży poświęcone Matce Boskiej, „Ptasią Orkiestrę”, „Anioła Dyrygenta” i wiele innych.

Poza pracami Mehoffera, muzeum posiada także bogatą kolekcję eksponatów etnograficznych. Nasze zainteresowanie wzbudziła ekspozycja dotycząca pracy przy krosnach.

Koniecznie po pobycie w muzeum należy udać się do pobliskiego kościoła. Prace, które oglądaliśmy w muzeum ukazały nam się w pełnym świetle (witraże) i bogactwie, właśnie tam.  Przepiękne witraże i polichromię kościół zawdzięcza księdzu Józefowi Florczakowi, to właśnie on poprosił  Józefa Mehoffera, aby zaprojektował wnętrze świątyni. Prace nad polichromią trwały od 1932  do 1936 roku. Artysta często w swych pracach nawiązywał do elementów ludowych i  czerpał pomysły z rodzimej przyrody. Kościół z zewnątrz, z czerwonej cegły, wewnątrz wręcz poraża kolorami i bogactwem dzieł.

fot. Uczestnicy wyjazdu przed kościołem w Turku

fot. Zadowoleni emeryci: Dyrektor Grygier i Danusia Lewandowska

Po ogromnej dawce sztuki, wyruszyliśmy oglądać typowy krajobraz tego regionu: kominy elektrowni, zrekultywowane hałdy pokopalniane i  zbiorniki, które powstały w miejscu odkrywek.

Czas na wymianę myśli i opinii, oraz serdeczne podziękowania mieliśmy podczas posiłku. Należą się one,  Danucie Lewandowskiej, Bartoszowi Perzowi i wszystkim , którzy gościli naszą grupę. Jesteśmy wdzięczni za ciepłe przyjęcie i możliwość odkrycia nowych miejsc pozostawiających niezapomniane wrażenia.

Marlena KowalkowskaZ LEŚNEGO ŚWIATA

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu "Z LEŚNEGO ŚWIATA" Nr 4/2017 (93) w którym można zapoznać się z następującymi tematami:


 

 •  EUROPA: Zrównoważona gospodarka i zrównoważona energia
 •  FINLANDIA: Dobry wynik Metsähallitus
 • USA: Aplikacja "Gotowi na pożar"
 • FINLANDIA: Bilans węgla ze zdjęć satelitarnych Sentinel
 • ROSJA: Sosna syberyjska pod specjalnym nadzorem
 • SZWAJCARIA: Różnorodność gatunkowa po wiatrołomach
 • USA: Więcej dużych pożarów lasu
 • USA: Wydobycie gazu łupkowego a fragmentacja lasów
 • NIEMCY: Monika Konnert odchodzi na emeryturę
 • GUAM, USA: Wpływ węży na drzewa owocowe
 • AMAZONIA: Równiny zalewowe zagrożone pożarowo
 • KOLUMBIA: Martwe drewno zagrożeniem dla żółwi skórzastych
 • NIEMCY: Zagrożenia biotyczne w landach północno-zachodnich 2016
 •  NIEMCY: Demonstracja przed Federalną Agencją Ochrony Środowiska
 •  BIAŁORUŚ: Bank Światowy wspiera sektor leśny

 

Bieżący numer Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF klikając poniższy link:

/uploads/TEST%20TK/Z%20le%C5%9Bnego%20%C5%9Bwiata/Z%20LE%C5%9ANEGO%20%C5%9AWIATA_2017-4.pdf
 

Archiwalne numery Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF ze strony internetowej IBL:
 
http://www.ibles.pl/web/guest/z-lesnego-swiata

 Z LEŚNEGO ŚWIATA

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu "Z LEŚNEGO ŚWIATA" Nr 2/2017 (91) w którym można zapoznać sie z następującymi tematami:


 • NIEMCY: Nowe rozporządzenie w sprawie gatunków obcych
 • BRAZYLIA: Zmiana prawa niekorzystna dla lasów
 • NIEMCY: Szkody od wiatru w Turyngii
 • NIEMCY: Przebudowa lasów w Brandenburgii
 • FINLANDIA: Podróż w czasie przez biogospodarkę
 • FINLANDIA: Setki tysięcy sztucznych kikutów
 • SZWECJA: Własność ponad wszystko
 • NORWEGIA: Kora na malarię
 • NORWEGIA, SZWECJA: Ochrona upraw bez trującej chemii
 • USA: Cięcia sanitarne na obszarach dotkniętych pożarem
 • MEKSYK: Tradycyjne metody uprawy roli szansą dla pszczół
 • USA, PANAMA: Detekcja martwych drzew za pomocą fal dźwiękowych
 • FRANCJA: Bakterie i stabilność gleby
 • AUSTRALIA: Nowy program Firebird

 

Bieżący numer Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF klikając poniższy link:
/uploads/TEST%20TK/Z%20le%C5%9Bnego%20%C5%9Bwiata/Z%20LE%C5%9ANEGO%20%C5%9AWIATA_2017-2.pdf

Archiwalne numery Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF ze strony internetowej IBL:
 
http://www.ibles.pl/web/guest/z-lesnego-swiata

 Z LEŚNEGO ŚWIATA

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu "Z LEŚNEGO ŚWIATA" Nr 1/2017 (90) w którym można zapoznać sie z następującymi tematami:


 •  NIEMCY: Zielony Tydzień – las a rekreacja
 • IZRAEL: Pomoc z USA po pożarze
 • USA: Pomiary z prędkością dźwięku
 • ESTONIA: Duża inwestycja w przetwórstwo drewna
 • USA: Zamieranie drzew a gęstość drzewostanu
 • USA: Gruba kora gwarancją przeżycia
 • FINLANDIA: Wzrost sektora leśnego
 • EUROPA: Zagrożone tereny podmokłe
 • NIEMCY: Jak optymalnie monitorować siedliska Natura 2000?
 • SZWECJA: Wybrane ceny drewna w IV kwartale 2016 roku
 • FRANCJA: Historia pewnego jeża i ryjówki
 • BELGIA, KONGO: Antropopresja korzystna dla gatunków światłolubnych

 

Bieżący numer Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF klikając poniższy link:
 

/uploads/TEST%20TK/Z%20le%C5%9Bnego%20%C5%9Bwiata/Z%20LE%C5%9ANEGO%20%C5%9AWIATA_NR%2087_2016-10%20(2).pdf

Archiwalne numery Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF ze strony internetowej IBL:
 
http://www.ibles.pl/web/guest/z-lesnego-swiataSTAN ZDROWOTNOŚCI LASÓW WIELKOPOLSKICH A JAKOŚĆ SUROWCA DRZEWNEGO

Sprawozdanie z KONFERENCJI NAUKOWEJ

Stan zdrowotności lasów wielkopolskich a jakość surowca drzewnego

Konferencja odbyła się w dniu 8 grudnia 2016 r. w godz. 09:00-13:30 w Kolegium Rungego UP w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52


 

Patronat honorowy objęli:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • prof. dr hab. Jan Pikul

Dyrektor Instytutu Technologii Drewna  w Poznaniu

 • prof. dr hab. Ewa Ratajczak

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Poznaniu

 • mgr inż. Tomasz Markiewicz

Organizatorzy:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 • Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i TechnikówLeśnictwa i Drzewnictwa w Poznaniu
 • Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski
 • Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Otwarcia konferencji i powitania gości oraz uczestników dokonała Pani prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN, reprezentująca Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział Wielkopolski.

Pani Profesor podziękowała Jego Magnificencji Rektorowi, Dyrektorowi ITD oraz Dyrektorowi RDLP w Poznaniu za objęcie konferencji patronatem honorowym.

W imieniu organizatorów powitano m.in. przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Poznaniu w osobie z-cy dyrektora ds. ekonomicznych Jacka Kokocińskiego, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu w osobie z-cy dyrektora Pani dr hab. Marii Władyki-Przybylakprof. ITD,Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Poznaniu w osobie Prezesa, Pana prof. dr. hab.Stanisława Dzięgielewskiego oraz  reprezentującego zarówno Władze Rektorskie UPP jak i Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prodziekana, Pana dr. hab. Roberta Kuźmińskiego.

Pani Profesor zwróciła uwagę na nieoczekiwany problem związany z udziałem zarówno prelegentów jak i uczestników Konferencji, wynikły z nadzwyczajnego spotkania zwołanego przez Ministra Środowiska w sprawie polityki leśno-drzewnej. Tym bardziej podziękowała obecnym za liczne przybycie.

Profesor Stanisław Dzięgielewski, Prezes ZO SITLiD w Poznaniu, również zwrócił uwagę na cel Konferencji jakim jest omówienie stanu zdrowotności lasów Wielkopolski oraz zacieśnianie więzi leśników i drzewiarzy w celu lepszej współpracy.Po powitaniu gości przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, mgr. inż. PiotraGrygiera, ogłoszono otwarcie Konferencji.

 

Sesja I

Pierwszą sesję prowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, mgr inż. Piotr Grygier.

Poproszono o zabranie głosu pierwszych prelegentów, przedstawicieli Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku dr. RadosławaCieślaka i dr. Roberta Zandera. Wystąpienie dotyczyło stanu sanitarnego lasów Wielkopolski w ostatnich latach (2010-2015). Zwrócono uwagę na liczne zagrożenia występujące w lasach wielkopolskich, związane z osłabieniem drzewostanów sosnowych. Bezpośrednio przekłada się to na nasilenie występowania zarówno grzybów porażających drzewa stojące jak i owadów niszczących strefę łyka i miazgi oraz deprecjonujących surowiec drzewny. Autorzy zwrócili uwagę na intensyfikację szkód wyrządzonych przez czynniki biotyczne na terenach Wielkopolski. Konieczne jest stosowanie zasad higieny lasu celem nie dopuszczania do rozprzestrzeniania się gradacji niektórych gatunków owadów.

Kolejnym prelegentem był dr inż. Wojciech Szewczyk z Katedry Fitopatologii Leśnej, Wydziału Leśnego UPP. Prezentacja opisująca występowanie zgnilizny białej jamkowatej w drzewostanach sosnowych, wskazała na istotny problem coraz większej degradacji drzewostanów sosnowych przez grzyby. Wskazano na znaczny wpływ nasilającego się osłabienia drzewostanów wielkopolskich w wyniku znacznego spadku poziomu wód gruntowych oraz rozprzestrzenianiem się owadów, co sprzyja zakażaniu przez grzyby nowych drzew. Mówca przypomniał także o pozytywnym wpływie podkrzesywania drzew zarówno na jakość drewna jak i na zapobieganie rozprzestrzenianiu się niektórych chorób grzybowych.

Wystąpienie prof. dr hab. J. Smardzewski z Katedry Meblarstwa, Wydział Technologii Drewna UPP, dotyczyło wpływu czynników jakościowych surowca na produkcję mebli i materiałów stolarki budowlanej (schody). Prelegent zwrócił uwagę na dążenie do poprawy racjonalnego wykorzystania cennego drewna poprzez opracowanie modeli numerycznych dla projektowanych konstrukcji mebli. Jednocześnie wskazał kierunek głębszego wykorzystania tanich komponentów płyt drewnopochodnych w produkcji meblarskiej. Zwrócono uwagę na poprawę wskaźników wytrzymałości wyrobów wraz z zastosowaniem nowych koncepcji łączników meblowych oraz odpowiedniego modelowania ich zastosowania w konkretnych produktach.

Pierwszą sesję zamknęło wystąpienie mgr. inż. Mieczysława Kasprzyka, reprezentującego Nadleśnictwo Babki RDLP Poznań. Wpływ uszkodzeń drzewostanów na terenie RDLP Poznań na wskaźniki ekonomiczne w latach 2010-2015 było głównym tematem prezentacji. Autor w sposób precyzyjny wskazał na stopniowo rosnące straty wynikające z nasilenia występowania wiatrołomów oraz uszkodzeń spowodowanych okiścią śniegową. W wyniku ostatnich uszkodzeń poziom strat podniósł się o ponad 100%, co przekłada się na zwiększenie kosztów pozyskania drewna przy obniżeniu jego użyteczności i wartości rynkowej. Prelegent zwrócił uwagę na wagę tempaoraz logistyczne przygotowanie wszystkich etapów usuwania szkód z powodu wiatrów.

 

Po przerwie o godzinie 11:30 rozpoczęto  drugą sesję pod przewodnictwem dr. hab. Wojciecha Lisa, prof. UPP oraz dr. inż. Marka Wieruszewskiego.

 

Pierwsze wystąpienie, dr. inż. Zbigniewa Karaszewskiego, z Zakładu Badania i Zastosowań Drewna, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu o tytule: Jakość surowca drzewnego pozyskanego harwesterem, wskazało na ważną problematykę wtórnych uszkodzeń drewna okrągłego w wyniku pozyskania mechanicznego. W procesie wycinki drzew następuje stopniowe wprowadzanie wysoko zmechanizowanych obrabiarek zastępujących wykwalifikowanych pilarzy. Autor referatu wydziela dwa podstawowe elementy bezpośrednio degradujące przypowierzchniowe warstwy drewna okrągłego. Są to noże okrzesujące i walce posuwowe. Najczęściej strefami obarczonymi znacznym udziałem zgnieceń, wyrwań i spękań jest odziomek oraz wierzchołek  drzew. W przypadku noży wyrwania przebiegają w strefie usuwanych konarów, natomiast walce posuwowe znacząco miażdżą przypowierzchniowe warstwy drewna okrągłego powodując spadek użyteczności.Waga problemu jest istotna, przy uwzględnieniu wzrostu pozyskania drewna iglastego harwesterami i jednoczesnym dążeniu do utrzymania wysokiej jakości surowca drzewnego.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Krzysztof Adamowicz z Katedry Ekonomiki Leśnictwa, Wydziału Leśnego UPP, który zreferował koncepcję szacowania strat wynikających z obniżenia wartości sprzedażnej poklęskowego surowca drzewnego. Autor przedstawił problematyczną kwestię właściwego określenia wskaźnika oceny strat wynikających z klęsk żywiołowych w młodych i dojrzałych drzewostanach. Wskazał na konieczność ustalenia leśnej stopy procentowej jako kryterium pozwalającego określić wartość drzewostanu w odniesieniu do kosztów początkowych i nakładów na jego pielęgnację. Przychody możliwe do osiągnięcia w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej często są tracone w przypadku klęsk żywiołowych. Właściwe skalowanie leśnej stopy procentowej pozwala na właściwe szacowanie poniesionych strat w ujęciu ekonomicznym.

Trzecim prelegentem był prof. dr hab. Wojciech Lis z Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP, z referatem: Wpływ jakości surowca a rentowność przedsiębiorstw. Autor szeroko nakreślił ważki aspekt nałożenia czynników ekonomiczno-demograficznych oraz ekonomicznych na kształtowanie się poziomu rentowności w przypadku branży drzewnej. Zauważalny deficyt chętnych do pracy wpływa na podnoszenie kosztów pracowniczych w celu utrzymania potencjału ludzkiego. Jednocześnie przekłada się to na wzrost zainteresowaniem nowymi technologiami  przy podwyższeniu  poziomu przetworzenia. Decydującym czynnikiem dla tej gałęzi przemysłu jest stabilność zarówno dostępu do drewna okrągłego, jak i nakłady finansowe w postaci kosztów surowcowych. Autor podkreślił konieczność dostosowania form sprzedaży do zmiennego zapotrzebowania rynkowego na różne postacie i sortymenty drzewne.

Z przyczyn zawodowych (oddelegowanie na spotkanie z Ministrem Środowiska i Dyrektorem Generalnym PGLLP) nie mogli wziąć udziału w Konferencji zgłoszeni prelegenci – dr inż. Robert Motała (Prezes Zarządu Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.) oraz mgr inż. Zygmunt Stanula(Dyrektor ds. zakupów Stelmet sp. z o. o.).

 

Na zakończenie drugiej sesji głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Dzięgielewski, dziękując prelegentom i  uczestnikom  za udział w Konferencji. Zwrócił uwagę na konieczność pogłębiania właściwych relacji leśno-drzewnych w celu wspólnego rozwiązywania problemów oraz lepszego wykorzystania drewna. Na zakończenie  złożył obecnym życzenia  noworoczne. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, mgr inż. Piotr Grygier, raz jeszcze podziękował współorganizatorom Konferencji oraz wszystkim uczestnikom, życząc dalszej owocnej współpracy w celu weryfikowania wpływu jakości drzewostanów ja możliwości racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego.