„Znana i nieznana Wielkopolska” - „Aspekty przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Międzychód

Tradycją naszego oddziału są sesje terenowe. W tym roku 14 maja kontynuując cykl „ Znana i nieznana Wielkopolska” wyruszyliśmy poznawać aspekty przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Międzychód.


Pierwszy przystanek w Pniewach, gdzie przywitali nas Pan Antoni Taczanowski - regionalista, bibliotekarz, zaangażowany społecznik, chodząca encyklopedia powiatu międzychodzkiego i zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód Pan Lech Jankowiak. W drodze do Międzychodu Pan Taczanowski opowiadał historię regionu, przybliżał nam sylwetki znanych w regionie osób, między innymi – św. Urszuli Leduchowskiej, założycielki Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych popularnie urszulankami szarymi. Opowiadał z entuzjazmem o rodzinie Massenbach.

Zatrzymaliśmy się na chwilę przy kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kamionnej. Kamionna jest jedna z najstarszych miejscowości w gminie Międzychód, kościół wybudowano w II połowie XV wieku, jest on jednym z najcenniejszych gotyckich kościołów w Wielkopolsce. W jego murach tkwią kule armatnie z czasów wojen szwedzkich. Stojąc przy otaczającym go,  późnogotyckim murze mogliśmy podziwiać widok na Dolinę Kamionki. Przy kościele znajduje się także kamień milowy, który znaczył trakt Poznań – Berlin.

 Po przybyciu do Międzychodu udaliśmy się do Muzeum Regionalnego w Międzychodzie – im. Jana Daniela Janockiego. Jego siedzibą jest pochodzący z początków XX wieku budynek dawnego magistratu. Obejrzeliśmy wystawy muzealne, a przy kawie z ciastem słuchaliśmy Pana Taczanowskiego, który zapoznawał nas z historią miasta i ludzi. Ciekawa była Jego opowieść o Marii Joannnie  Trąmpczyńskiej  (1875-1967) znakomitej śpiewaczce i solistce operowej, występującej pod pseudonimem scenicznym Maria d’Otto.

 Z muzeum wyruszyliśmy na rynek międzychodzki, wypiliśmy wodę bogatą w składniki mineralne, płynącą z żeliwnej „Laufpompy”. Zrobiliśmy grupowe pamiątkowe fotografie przy żeliwnym osiłku, który ma przypominać o osiołkach pokonujących onegdaj codziennie na pamięć trasę do mleczarni pana Masicy, produkującego pyszne twarogi i pyszny ser limburski.

Z miasta wyruszyliśmy w Puszczę Notecką. Przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Mokrzec, przywitał nas Pan Nadleśniczy Piotr Bielanowski. Wyruszyliśmy z Nim w las i dotarliśmy do miejsca, gdzie kiedyś tętniło życie we wsi Radusz. Wieś założyli w 1700 r. właściciele Sierakowa, pierwsi osadnicy przybyli z Dolnego Śląska. W końcu XIX wieku wieś liczyła ok. 600 mieszkańców, którzy mieli do dyspozycji kościół ewangelicki, urząd stanu cywilnego, pocztę , szkołę, 3 karczmy, 2 młyny i kuźnię. Wysiedlenie mieszkańców zaczęło się w 1940 r, potem ok. 1942 roku okolice upodobali sobie polujący niemieccy dygnitarze.

Historie mieszkańców przybliżał nadal Pan Taczanowski. Dokumenty, fotografie i  drobiazgi, które po Nich pozostały mogliśmy obejrzeć w Ośrodku edukacji, w którym znajdują się także ekspozycje poświęcone Puszczy Noteckiej i historii leśnictwa.

 

Po pysznym obiedzie, nasyceni także wrażeniami mijającego dnia pożegnaliśmy się z Panem Nadleśniczym Bielanowskim i Antonim Taczanowskim, który niewątpliwie jest chodzącą encyklopedią regionu międzychodzkiego.Tekst oraz zdjęcia - M. Kowalkowska.


 
  ŚLADAMI HISTORII

Seminarium terenowe
z okazji
150 - lecia towarzystwa leśnego
w Wielkopolsce
1866 - 2016


      Dnia 13 maja 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Kościan odbyła się sesja terenowa upamiętniająca 150 lecie – towarzystwa leśnego w Wielkopolsce.


      Sesja rozpoczęła się referatem o historii towarzystwa leśnego w Wielkopolsce wygłoszonym przez profesora Władysława Chałupkę.


     Po odczycie organizatorzy odtworzyli historyczną pierwszą sesję terenową towarzystwa leśnego w trakcie której odwiedziliśmy w pierwszej kolejności Kopaszewo, tam mieliśmy możliwość poznania historii rodziny Chłapowskich i zwiedzenia pałacu, następnie w Turwii zwiedziliśmy pałac, który był siedzibą przede wszystkim Dezyderego Chłapowskiego, inicjatora zadrzewień. Ostatnim punktem naszego wyjazdu była nekropolia rodziny Chłapowskich, która znajduje się w miejscowości Rąbiń.
      Historie okolic i rodziny Chłapowskich przybliżył nam doktor Emilian Prałat ( doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, filolog slawista, społeczny opiekun zabytków, a także autor wielu publikacji, w tym czterech książek).

/uploads/TEST%20TK/150%20lat%20PTL/Sladami%20poprrzednikow%20czyli%20w%20Koscianie%20i%20Turwi%20po%20108%20latach.pdf
      Historię utworzenia towarzystwa leśnego w Wielkopolsce która przedstawiona została przez profesora ilustrują poniższe zdjęcia.


 
Zdjęcia: K. Jankowska oraz P. Szyszko

 Z Leśnego Świata

Bieżący i archiwalne numery Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF ze strony internetowej IBL:


Serdecznie zapraszamy do lektury "Z LEŚNEGO ŚWIATA"

http://www.ibles.pl/web/guest/z-lesnego-swiata
 Seminarium szkoleniowe "Choroby drzew leśnych a środowisko"

W Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Obrzycku nad Wartą odbyło się w dniu 3 września 2015 r. seminarium szkoleniowe poświęcone pamięci Prof. zw. dr. Karola Mańki, czł. rzecz. PAN, dr. h.c., w setną rocznicę jego urodzin. Temat seminarium stanowił odzwierciedlenie głównego kierunku badawczego i zarazem zamiłowań profesora.


W części biograficznej spotkania przedstawiono sylwetkę i dorobek profesora Karola Mańki (1915-2015) – wybitnego leśnika i fitopatologa, doktora honoris causa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Uczniowie i współpracownicy wspominali Profesora jako znakomitego badacza, wybitnego dydaktyka i organizatora społecznego ruchu naukowego a także jako skromnego, wielkich zalet człowieka.

W części naukowej, i zarazem szkoleniowej, przedstawiciele jednostek naukowych (uniwersytetów i instytutów badawczych) zarysowali osiągnięcia zawodowe i badawcze prof. Karola Mańki na polu fitopatologii leśnej i przedstawili zagadnienia związane z dalszym rozwojem tej dziedziny – zarówno w utworzonej przez niego Katedrze Fitopatologii Leśnej naszej Uczelni, jak i w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, SGGW, Instytucie Badawczym Leśnictwa i Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku.

Organizacja Seminarium była wspólnym dziełem Polskiego Towarzystwa Leśnego, Lasów Państwowych (Nadleśnictwa Oborniki),  Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu. Partnerami w organizacji były Komitet Nauk Leśnych PAN, Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Seminarium stanowiło kolejne ogniwo cyklu „Człowiek – Las – Drewno”, który tworzą odbywające się od wielu lat z inicjatywy Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego spotkania naukowe, szkoleniowe i popularyzatorskie.

autor: prof. zw. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN

 

>>zaproszenie<<

>>Profesor Karol Mańka - biogram<<

Galeria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Więcej zdjęć na stronie Uniwersytetu PrzyrodniczegoFałszywy obraz Narodowego Programu Leśnego w „Manifeście Wajraka”

Fałszywy obraz Narodowego Programu Leśnego i konstytucyjnego zapisu w sprawie prywatyzacji lasów w „Manifeście Wajraka”


W związku z tekstem autorstwa Adama Wajraka opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej w dniu 08.02.2014 pt.: „Manifest Wajraka: Lasy stworzyły sobie państwo” i wyłaniającym się z niego fałszywym obrazem Narodowego Programu Leśnego oraz niepełnymi informacjami w sprawie prywatyzacji lasów zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Pana prof. Kazimierza Rykowskiego - kierownika projektu i koordynatora prac nad Narodowym Programem Leśnym.

Tekst do obejrzenia na stronie Narodowego Programu Leśnego.