Zmarł Prof. dr hab. Bohdan Bronisław Drogoszewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 sierpnia 2023 roku zmarł Prof. dr hab. Bohdan Bronisław Drogoszewski, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odszedł od nas Nestor Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny, wychowawca wielu pokoleń leśników. Profesor był członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział Wielkopolski w Poznaniu od 1963 roku.


 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 sierpnia 2023 roku zmarł Prof. dr hab. Bohdan Bronisław Drogoszewski, emerytowany...

Komunikat Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP
 

 „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” oraz 90-cio lecie ID PAN w Kórniku

W imieniu Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN oraz Przeowdniczącej Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do udziału w konferencji „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” połączonej z obchodami jubileuszu 90-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

 

 


Szanowni Państwo,


zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” połączonej z obchodami jubileuszu 90-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.
Szczegółowe informacje zamieściliśmy na stronie internetowej Instytutu Dendrologii PAN (www.idpan.poznan.pl).
 

prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński
Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN
 
dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
   

 Zieleń Sołacza – kolebki poznańskich leśników

Już po raz czwarty odbyło się seminarium z cyklu Zieleń Sołacza – kolebki poznańskich leśników, organizowanego przez Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego, Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddz. PAN w Poznaniu i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza.


 


W sobotę 27 maja 2023 r. O zielonym i uczonym Sołaczu, czyli o ogrodach, parkach i ludziach. Od Ogrodu Dendrologicznego do Parku Wodziczki opowiedział nam Pan prof. Władysław Danielewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyruszyliśmy w gronie około 30 osób sprzed Starego Kolegium Cieszkowskich, obeszliśmy Ogród  Dendrologiczny UPP i Park Sołacki, kończąc na kawie w Porcie Sołacz.Seminarium „Biologia rozmnażania i genetyka drzew leśnych a współczesne wyzwania szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego”

Zapraszamy na „Biologia rozmnażania i genetyka drzew leśnych a współczesne wyzwania szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego”.
 

Proponowana tematyka jest pochodną naszych licznych doświadczeń naukowo-badawczych i praktycznych, a także potrzeb wskazywanych przez leśników-...


Proponowana tematyka jest pochodną naszych licznych doświadczeń naukowo-badawczych i praktycznych, a także potrzeb wskazywanych przez leśników-praktyków, z którymi nasi pracownicy mają styczność prowadząc badania na terenie Lasów Państwowych. Zespół zaangażowany w przygotowanie seminarium składa się z pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w przedmiotowym zakresie, publikując ich wyniki w najlepszych czasopismach na świecie.

W ramach seminarium wygłoszone zostaną wykłady poszerzone o aspekty praktyczne, przy czym zajęcia praktyczne odbędą się w laboratoriach zakładów naukowych Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Proponujemy cztery terminy takich seminariów, w każdym terminie zakładamy udział maksymalnie 40 osób, co umożliwi podział na cztery mniejsze grupy w przypadku zajęć praktycznych.

 PROGRAM SEMINARIUM:
https://www.idpan.poznan.pl/images/PROGRAM_SEMINARIUM.pdf
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://www.idpan.poznan.pl/.../FORMULARZ_ZG%C5...

W organizację seminarium, poza Instytutem Dendrologii PAN, włączą się również Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski oraz Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Zapraszamy do Kórnika!