Komunikat 2/2023

KOMUNIKAT

Koleżanki, Koledzy!

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące planowanej działalności Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w czwartym kwartale bieżącego roku. W szczególności zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Członków Oddziału Wielkopolskiego PTL.

Darz Bór!

Jerzy Flisykowski


 

                                                                                               Poznań, dnia 2 listopada 2023 r.

 

KOMUNIKAT

Koleżanki, Koledzy!

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące planowanej działalności Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w czwartym kwartale bieżącego roku. W szczególności zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Członków Oddziału Wielkopolskiego PTL.

 

                                                                                               Darz Bór!

                                                                                                     Jerzy Flisykowski

Planowane działania w drugim półroczu 2023 roku Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 

W dniu 22 listopada br. o godzinie 16.30 w Sali F budynku Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbędzie się Walne Zebranie Oddziału PTL. Drugi termin Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego został wyznaczony na 22 listopada 2023 godz. 17.00. Poniżej przedstawiamy porządek zebrania.

 

           Porządek zebrania:

- wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania,

- wybór Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej,

- prezentacja przedsięwzięć Oddziału w mijającym roku,

- rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium,

- informacja Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL,

- wybór Zarządu Oddziału na kolejną kadencję,

- wybór Komisji Rewizyjnej,

- sprawozdanie ze 122 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL,

- wybory delegatów na 123 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego,

- uchwalenie wytycznych do planu pracy i preliminarza budżetowego Oddziału na 2024 rok,

- dyskusja i zakończenie zebrania.

Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek do

 

Konferencje i seminaria tematyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium „Lasy i leśnictwo a rozwój obszarów wiejskich”. Seminarium to odbędzie się 15 listopada (środa) o godzinie 10.00 w Kaliszu, sala konferencyjna hotelu Calisia.

 

Na dzień 15 grudnia planowane jest Seminarium grudniowe – organizowane wespół
z Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna UP w Poznaniu. Będzie to Nasze tradycyjne spotkanie, które odbędzie się w Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52. Plan spotkania obejmować będzie: podsumowanie „Roku prof. Józefa Rivolego”; prezentację osiągnięć Oddziału w mijającym roku; wręczenie odznak honorowych Polskiego Towarzystwa Leśnego, odznaki „Lasom przyjazny" i nagrody PTL im. Prof. Józefa Rivolego dla wyróżniającego się studenta Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP - zaszczytne wyróżnienie tytułem „Studenta Roku 2023” oraz wręczenie odznak
i legitymacji nowo przyjętym członkom PTL. Po zakończeniu spotkania ok. 15.30 przewidziane jest spotkanie wigilijne, które urozmaici występ chóru, wspólne kolędowanie oraz tradycyjny poczęstunek.

 

Publikacje wydawane przez Oddział Wielkopolski PTL są udostępniane w formie elektronicznej. Zapraszamy do korzystania z materiałów na stronie www.wielkopolski.ptl.pl, zakładka Nasz Oddział http://www.wielkopolski.ptl.pl/page?name=publikacje

Informacje dotyczące aktywności Oddziału Wielkopolskiego PTL dostępne są na stronie internetowej www.wielkopolski.ptl.pl

            Ponadto przypominamy o obowiązku składkowym (120 zł rocznie, 24 zł rocznie emeryci, uczniowie i studenci) wynikającym ze statutu PTL, numer konta:
42 10204027 0000 1202 0400 0147

Jolanta Behnke-Borowczyk                                                              Jerzy Flisykowski

Sekretarz Zarządu Oddziału                                                 Przewodniczący Zarządu Oddziału

                                                       

 

Komunikat w wersji do pobraniaKomunikat nr 2 - Konferencja
Komunikat II - 2020

Koleżanki, Koledzy!

            Sytuacja pandemii nie uległa poprawie od wiosny, izolacja sanitarna potrwa jeszcze parę miesięcy. Z przyczyn oczywistych nie dojdą do skutku takie imprezy jak: grudniowe spotkanie przedświąteczne o charakterze historycznym oraz tradycyjny Bal Leśnika. Jest to wymuszona sytuacja, w której dominuje komunikacja elektroniczna. Poczekajmy do wiosny, może wtedy spotkania z Polskim Towarzystwem Leśnym, jak w poprzednich latach dojdą do skutku wzbogacone o majówkę z Polskim Towarzystwem Leśnym. W tym wyjątkowym czasie pandemii dbajmy o siebie i swoich najbliższych, wspierajmy się nawzajem.

 

 

 

           

            Korzystając z okazji w imieniu własnym i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL pragnę Państwu złożyć życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2021 Roku.

                                                                              Darz Bór!

                                                                             Jerzy Flisykowski

 

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL informuje uprzejmie o podjętych działaniach oraz o przedsięwzięciach inicjowanych przez Zarząd w okresie pandemii, ewentualnie przełożonych na okres po pandemii (mamy nadzieję, że w roku przyszłym).

 

Konferencje i seminaria tematyczne

 

Seminarium/spotkanie/spacer pt. „Zieleń Sołacza”

           Opiekunem przedsięwzięcia jest prof. Małgorzata Mańka, Seminarium poprowadzi prof. Władysław Danielewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Organizatorami są tym razem Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza. Spotkanie to ma mieć miejsce na przełomie maja i czerwca 2021 roku


Seminarium „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona”

Seminarium organizowane przez Oddział Wielkopolski PTL wespół z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, Regionalnymi Dyrekcjami LP w Poznaniu i w Pile przy udziale Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UP w Poznaniu, Komisji Nauk Leśnych
i Drzewnych O/PAN w Poznaniu oraz Ośrodka Kultury w Gołuchowie. Opiekunem naukowym seminarium oraz redaktorem materiałów seminaryjnych jest prof. Dariusz Gwiazdowicz. Seminarium miało odbyć się w miesiącu kwietniu br. w Sali Pałacu Działyńskich PAN ze względu na pandemię odbędzie się w trybie on-line w dniu 17 grudnia 2020 r. W załączeniu program seminarium. Dodatkowe informacje są na bieżąco udostępniane na stronie http://www.wielkopolski.ptl.pl/aktualnosci 


Sesja terenowa Śladami historii”

           Sesja ta odbędzie się na terenie nadleśnictwa Pniewy (RDLP w Poznaniu), miejscowości Bytyń i jej okolicach. Jest to wycieczka członków Oddziału Wielkopolskiego PTL śladami ekskursji z 1909 roku wg opisu trasy zawartego w czasopiśmie Ziemianin. Przygotowania sesji zarówno w zakresie trasy, jak i organizacji pobytu uczestników sesji dokonali koledzy Piotr Grygier, prof. Władysław Chałupka i Jerzy Flisykowski z udziałem nadleśniczego nadleśnictwa Pniewy, kol. Kwiryna Napartego. Sesja „Śladami historii” miała odbyć się wiosną br a liczymy, że odbędzie się w roku przyszłym.


Sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska”

           Sesja uwzględniająca prezentację walorów przyrodniczych oraz kulturowych Wielkopolski wraz z przedstawieniem jednostek organizacyjnych miała odbyć się na terenie nadleśnictwa Kalisz wiosną br. a przekładamy sesję na rok przyszły. Nadleśniczy nadleśnictwa Kalisz przygotowany jest do przyjęcia uczestników sesji.

 

 

Program wydawniczy

 

Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy Płyta Krotoszyńska. Między Gostyniem
a Ostrowem Wlkp."
autorstwa Władysława Danielewicza i Pawła Andersa. Publikacja ukaże się w grudniu br. Oddział Wielkopolski PTL był koordynatorem prac związanych
z wydaniem tej publikacji.

„Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona” - materiały seminaryjne pod redakcją prof. D. Gwiazdowicza, ukażą się wraz z nowym terminem seminarium, czyli
w grudniu br.

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski wydaje w roku bieżącym reprint Podręcznika leśnictwa” z 1869 r., wydanego przez Centralne Towarzystwo Gospodarcze. Liczy on 180 stron i pochodzi z zasobów Biblioteki Kórnickiej (egzemplarz należał
do Antoniego Pacyńskiego). Wprowadzenie do reprintu przygotował prof. Władysław Chałupka.

Publikacje wydawane przez Oddział Wielkopolski PTL są dostępne w formie elektronicznej. Zapraszamy do korzystania z materiałów na stronie www.wielkopolski.ptl.pl zakładka Nasz Oddział http://www.wielkopolski.ptl.pl/page?name=publikacje

 

Prace realizowane na rzecz Zarządu Głównego PTL


            Oddział Wielkopolski PTL przygotował dla potrzeb ZG PTL projekty logo, znaczka
i kart okolicznościowych z okazji Jubileuszu 200-lecia czasopisma Sylwan.
Informacje dotyczące aktywności Oddziału Wielkopolskiego PTL są dostępne na stronie internetowej www.wielkopolski.ptl.pl

            Ponadto przypominamy o obowiązku składkowym (członkowie zwyczajni 120 zł rocznie, emeryci, uczniowie i studenci 24 zł rocznie) wynikającym ze statutu PTL, numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147

 

Jolanta Behnke-Borowczyk                                                              Jerzy Flisykowski

Sekretarz Zarządu Oddziału                                                 Przewodniczący Zarządu Oddziału

 

 

 

Komunikat w formie PDF do pobraniaKOMUNIKAT

Koleżanki, Koledzy!


Polskie Towarzystwo Leśne

Oddział wielkopolski

60-959 Poznań, ul. Gajowa 10

tel. (0-61) 866 82 41 ; fax (0-61) 847 28 69

e-mail: wielkopolski@ptl.pl

www.wielkopolski.ptl.pl

 

Poznań,  25 luty  2019 r.

 

Wraz z nadchodzącą wiosną, jak każdego roku staramy się zaproponować różnorodną  ofertę  spędzania czasu z Polskim Towarzystwem Leśnym. W wolnych chwilach zachęcamy do aktywnego udziału w życiu naszego Towarzystwa. W najbliższych miesiącach czekają na członków i sympatyków PTL interesujące propozycje, do korzystania z których zaprasza Zarząd Oddziału.

 

Seminarium z częścią terenową „ Sołacz kolebka poznańskich leśników – w 100.rocznicę akademickich studiów leśnych w Poznaniu” – 22 maja 2019 r., godz. 13.00 Część kameralna odbędzie się w Kolegium Rungego (ul. Wojska Polskiego 52). Następnie odbędzie się spacer z przewodnikiem po jednej z bardziej urokliwych i przepełnionych historią dzielnic Poznania.

 

Sesja terenowa z cyklu „Śladami historii” – „Nadleśnictwo Szubin”13 kwietnia 2019 r. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przed starym ZOO, zgłoszenia u p .Urszuli Ignaczak tel. 061/866 82 41 (sekretariat)  do dnia 5 kwietnia br. Koszt 30 zł członkowie PTL, 40 zł pozostali, w tym przejazd, moc wrażeń i skromny posiłek. Wyjazd dojdzie do skutku przy zgłoszeniu oraz wpłacie min. 30 osób. Na taką liczbę skalkulowany jest podany koszt wyjazdu . Wpłaty proszę przekazywać na konto Oddziału podane poniżej do 5 kwietnia br. z dopiskiem „Szubin”.

 

Sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” -  „Aspekty przyrodnicze i kulturowe Wielkopolskiego Parku Narodowego” – 11 maja 2019 r. Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przed starym ZOO, powrót w godzinach popołudniowych. Zgłoszenia u p. Urszuli Ignaczak tel. 061/866 82 41 (sekretariat)  do dnia 30 kwietnia br. Koszt 30 zł członkowie PTL, 40 zł pozostali. Wyjazd dojdzie do skutku przy zgłoszeniu oraz wpłacie min. 30 osób. Na taką liczbę skalkulowany jest podany koszt wyjazdu . Wpłaty proszę przekazywać na konto Oddziału podane poniżej do 30 kwietnia br. z dopiskiem „WPN”.

 

W drugiej połowie br. tradycyjnie odbędą się również inne stałe przedsięwzięcia organizowane przez Oddział Wielkopolski (spacer z kijkami do lasu, sesja terenowa, zebranie sprawozdawcze-wyborcze i spotkanie wigilijne).

 

Prosimy powyższe informacje zapisać w kalendarzu i uwzględnić w swoich planach.

 

Informacje dodatkowe

Uczestnicy sesji terenowych ubezpieczają się we własnym zakresie (wszyscy korzystający z autokaru objęci są niezależnym ubezpieczeniem komunikacyjnym).

Osoby dysponujące adresem elektronicznym, a otrzymujące dotychczas korespondencję w formie tradycyjnej proszone są o przekazanie adresu   na adres elektroniczny PTL jak w nagłówku lub na adres  wojkowal@au.poznan.pl.

Ważne

Uchwałą Zjazdu Delegatów, który odbył się w Supraślu, została podniesiona wysokość składki członkowskiej od 2019 roku. Dla członków aktywnych zawodowo wynosi ona 120 zł rocznie, dla emerytów, studentów i uczniów 24 zł rocznie. Prosimy o przekazywanie składek na podane poniżej konto naszego Oddziału.

Numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147

 

 

                                  

 Wojciech Kowalkowski                                                                   Jerzy Flisykowski

Sekretarz Zarządu Oddziału                                                 Przewodniczący Zarządu OddziałuWykład

Członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Leśnego


Dnia 27 lutego 2019 roku  godzinie 14.00 w sali w Cieszkowskich Starych na parterze odbędzie się wykład Jawada Daheura z Paryża pt. "Przemysł drzewny i dynamika eksploatacji lasów w Galicji na przełomie XIX i XX wieku" wykład wygłoszony zostanie w języku polskim.

W imieniu Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL zapraszamy do udziału w wykładzie.

Z poważaniem

Jerzy Flisykowski

Przewodniczący 

Polskie Towarzystwo Leśne

Oddział Wielkopolski