Wigilia 2018

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski 


Serdecznie zaprasza na Seminarium Przedświąteczne Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział Wielkopolski które odbędzie się 12 grudnia 2018 roku o godzinie 13 Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52 w Poznaniu.

Szczegóły dotyczące spotkania znajdują sie poniżej:

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/ptl-wigilia-2018.pdf

 Komunikat II

KOMUNIKAT


Koleżanki, Koledzy!

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące planowanej  działalności Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w czwartym kwartale bieżącego roku. W wolnych chwilach zachęcamy do aktywnego udziału w życiu  Towarzystwa.

W najbliższych miesiącach czekają na członków i sympatyków PTL interesujące propozycje do korzystania z których zaprasza Zarząd Oddziału:

 

„Z kijkami do lasu” – aktywny wypoczynek na łonie przyrody

30 września  2018 r. Nadleśnictwo Kościan

XIII edycja imprezy rekreacyjno–edukacyjnej organizowanej przez Oddział Wielkopolski (z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym) w ramach kampanii „Lasom Przyjazny” z okazji Światowego Dnia Serca.

 

Sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” -  „Aspekty przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Sarbia” – 20 października 2018 r. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przed starym ZOO, powrót ok. godz. 18.00. Zgłoszenia i wpłaty u p.Urszuli Ignaczak tel.  (sekretariat)  61 668 44 11 do dnia 10 października br., orientacyjny koszt 30 zł.

 

 

Walne Zebranie sprawozdawczo Członków Oddziału Wielkopolskiego PTL

28 listopada 2018 r., (środa ), godz.1600 – Poznań, sala Cieszkowskich Stare, ul. Wojska Polskiego 71C.

 Porządek zebrania:
- prezentacja  przedsięwzięć Oddziału w mijającym roku;

- rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium;

- informacja Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL;

- sprawozdanie ze 118 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL;

- wybory delegatów na 119 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego;

- uchwalenie wytycznych do planu pracy i preliminarza budżetowego Oddziału na 2019 rok;

- dyskusja i zakończenie zebrania.

 

Spotkanie wigilijne

12 grudnia 2018 r. (poniedziałek), godz.1300 , Poznań, Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52

W programie spotkania:

- prezentacja  przedsięwzięć Oddziału w mijającym roku;

- referat okolicznościowy;

- wręczenie odznak honorowych Polskiego Towarzystwa Leśnego;

- wręczenie odznak i legitymacji nowo przyjętym członkom PTL.

Po zakończeniu spotkania ok.15.30 przewidziane jest spotkanie wigilijne, występ chóru, wspólne kolędowanie, tradycyjny poczęstunek.

 

Bal leśnika

26 stycznia 2019 r.  w Bazarze Poznańskim odbędzie się kolejny, tradycyjny Bal Leśnika pod hasłem 100 lat akademickich studiów leśnych w Poznaniu. Zaproszenia na Bal  , zawierające szczegółowe informacje  prześlemy niebawem.

 

Informacje dodatkowe

Uczestnicy sesji terenowych ubezpieczają się we własnym zakresie (wszyscy korzystający z autokaru objęci są niezależnym ubezpieczeniem komunikacyjnym).

Osoby dysponujące adresem elektronicznym, a otrzymujące dotychczas korespondencję w formie tradycyjnej proszone są o przekazanie adresu   na adres elektroniczny PTL jak w nagłówku lub na adres  wojkowal@au.poznan.pl.

Informacje dotyczące przedsięwzięć Oddziału dostępne na stronie internetowej www.wielkopolski.ptl.pl

Ponadto przypominamy o obowiązku składkowym wynikającym ze statutu  PTL,  

numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147

                                              

 Wojciech Kowalkowski                                                                   Jerzy Flisykowski

Sekretarz Zarządu Oddziału                                                 Przewodniczący Zarządu OddziałuNordic walking w lesie

 

Światowy Dzień Serca

Nowy Dębiec  –  niedziela 30 września 2018

Leśnicy i kardiolodzy zapraszają na

Nordic walking w lesie


W niedzielę  30 września na godzinę 10:00 do nadleśnictwa Kościan, leśnicy i kardiolodzy, dbając  o zdrowie i kondycję fizyczną zapraszają ponownie swoich przyjaciół; miłośników lasu i rekreacji, na wędrówkę po lesie. W programie nordyckie spacery w lesie po zdrowie z kijkami. Informacji o lesie i przyrodzie udzielają leśnicy, o zdrowiu i dietetyce mówią fachowcy. Okazją spotkania w lesie jest Światowy Dzień Serca oraz trwająca kampania Lasom Przyjazny. W tym roku spotykamy się po raz trzynasty.

Spotkanie ma przez spacer z kijkami przybliżyć „mieszczuchom” las. Przypominamy, że Nordic walking (NW) to sport, który pozwala trenować i utrzymywać w dobrej kondycji całe ciało: serce, mięśnie, stawy – bez przeciążania go.

            W trakcie spaceru  atrakcyjną przyrodniczo i widokowo trasą towarzyszą nam leśnicy informując o ciekawostkach przyrodniczych i kulturowych.

Ścieżki tegorocznej edycji prowadzić będą przez lasy położone nad Jeziorem Wonieść – zbiornikiem będącym Obszarem Specjalnej Ochrony ptaków w ramach sieci Natura 2000.

Swoją wędrówkę zaczniemy przy głównej plaży w Nowym Dębcu (w załączeniu mapka z zaznaczonym dojazdem do miejsca startu). Stąd będziemy mieli do wyboru dwie trasy.

Pierwsza trasa (ok.4 km) przebiega leśnymi duktami, prowadząc przez część kompleksu leśnego Leśnictwa Racot, pozwalając zapoznać się z różnymi gatunkami roślin i z pracą leśników.

Druga trasa (ok.8km) łączy walory pierwszej trasy oraz dodatkowo zaprowadzi nas leśnymi oraz polnymi ścieżkami do ruin kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Gryżynie.

Na każdej trasie wskazane jest obuwie terenowe i strój spacerowy „na każdą pogodę”. 

Po spacerze na głodnych uczestników czekać będzie zdrowy, leśny posiłek, przygotowany zgodnie z najlepszą dla serca dietą paleolityczną myśliwych i zbieraczy.

Zapewniamy ograniczoną liczbę kijków nordyckich do spacerów po lesie, obecność instruktorów dyscypliny i leśny posiłek. Wpłata na miejscu 30,00 zł od osoby na pokrycie kosztów posiłku.

Spotykamy się o godzinie 9:30 – 10:00 przy plaży głównej w Nowym Dębcu, którego koordynaty GPS to: 51°59'47.5"N 16°42'37.9"E

Przewidywane zakończenie marszu  ok. godz. 13.00, kiedy to rozpocznie się posiłek regeneracyjny.

Organizatorami aktywnego spotkania w lesie są: Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej AWF w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział w Poznaniu, Urząd Gminy Kościan i  Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościan.

Z uwagi na możliwości organizacyjne prosimy o potwierdzenie udziału do 21.09.2018 r. na adres:  magdalena.marchelek@poznan.lasy.gov.pl  lub koscian@poznan.lasy.gov.pl  ew. tel. 65 5115593

 

Poniżej znajdą Państwo mapkę dojazdu oraz komunikat :

/uploads/TEST%20TK/NORDIC%20WALKING%202018/dojazd.pdf

/uploads/TEST%20TK/NORDIC%20WALKING%202018/nw.doc

 

Dalsze informacje:

Jerzy Flisykowski – Polskie Towarzystwo Leśne,

Piotr Dylewicz – Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej,

Magdalena Marchelek– Nadleśnictwo Kościan

 

 STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO

Poniżej przedstawimy Państwu:


Statut Polskiego Towarzystwa Leśnego Tekst ujednolicony – Supraśl 2018

/uploads/TEST%20TK/Komunikaty/STATUT%20ORA%20UCHWA%C5%81Y%20SUPRA%C5%9AL%202018/PTL%20Statut%20-%20tekst%20ujedn%20Supra%C5%9Bl%202018.pdf

Zmiany w statucie PTLdokonane na 118 Zjazd Delegatów w Supraślu - zaznaczone czcionką pogrubioną:

/uploads/TEST%20TK/Komunikaty/STATUT%20ORA%20UCHWA%C5%81Y%20SUPRA%C5%9AL%202018/Zzmiany%20w%20statucie%20PTL.pdf

Uchwałę 118 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego z dnia 16 czerwca 2018 roku w sprawie nadania godności Honorowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa:

/uploads/TEST%20TK/Komunikaty/STATUT%20ORA%20UCHWA%C5%81Y%20SUPRA%C5%9AL%202018/Uchwa%C5%82a%20118%20Zjazdu%20PTL%20-%20Honorowy%20Przew.%20ZG.pdf

Uchwałę 118 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego z dnia 16 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Zjazdu Delegatów PTL:

/uploads/TEST%20TK/Komunikaty/STATUT%20ORA%20UCHWA%C5%81Y%20SUPRA%C5%9AL%202018/Uchwa%C5%82a%20118%20Zjazdu%20PTL%20-%20Regul.%20Obrad%20Zjazdu%20Del..pdf

Uchwałę 118 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego z dnia 16 czerwca 2018 roku w sprawie nowelizacji Statutu Towarzystwa.

/uploads/TEST%20TK/Komunikaty/STATUT%20ORA%20UCHWA%C5%81Y%20SUPRA%C5%9AL%202018/Uchwa%C5%82a%20118%20Zjazdu%20PTL%20-%20statut.pdf

Władze PTL kadencji 2018 – 2022 - Zarząd Główny:

/uploads/TEST%20TK/Komunikaty/STATUT%20ORA%20UCHWA%C5%81Y%20SUPRA%C5%9AL%202018/W%C5%82adze%202018%202022%202.pdf

 

Serdecznie zapraszamy do lektury Statutu oraz powyższych uchwał.

 

 Konferencja naukowa “Biologia i ekologia roślin drzewiastych”

W załączeniu przesyłamy informację (Komunikat nr 3) dot. konferencji naukowej “Biologia i ekologia roślin drzewiastych” organizowanej w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku w dniach 11-15 czerwca 2018 roku .


/uploads/TEST%20TK/Komunikaty/KOMUNIKAT%20NR%203.pdf