KOMUNIKAT

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT

 

Koleżanki, Koledzy!

Wraz z nadchodzącą wiosną, jak każdego roku staramy się zaproponować różnorodną  ofertę  spędzania czasu na łonie Towarzystwa. W wolnych chwilach zachęcamy do aktywnego udziału w życiu Polskiego Towarzystwa Leśnego. W najbliższych miesiącach czekają na członków i sympatyków PTL interesujące propozycje do korzystania z których zaprasza Zarząd Oddziału.

Sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” -  „Aspekty przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Turek” – 22 kwietnia 2017 r. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przed starym ZOO, zgłoszenia u p. Urszuli Ignaczak tel. 061/866 82 41 (sekretariat)  do dnia 10 kwietnia br., koszt 30 zł członkowie PTL, 40 zł pozostali, w tym przejazd, moc wrażeń i skromny posiłek. Wyjazd dojdzie do skutku przy zgłoszeniu oraz wpłacie min. 30 osób. Na taką liczbę skalkulowany jest podany koszt wyjazdu . Wpłaty proszę przekazywać na konto Oddziału podane poniżej do 10 kwietnia br. z dopiskiem „Turek”.

Sesja terenowa z cyklu „Śladami historii” – „Babki i Czerniejewo” - 20 maja 2017 r. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przed starym ZOO, zgłoszenia u p .Urszuli Ignaczak tel. 061/866 82 41 (sekretariat)  do dnia 5 maja br.,, koszt 30 zł członkowie PTL, 40 zł pozostali, w tym przejazd, moc wrażeń i skromny posiłek. Wyjazd dojdzie do skutku przy zgłoszeniu oraz wpłacie min. 30 osób. Na taką liczbę skalkulowany jest podany koszt wyjazdu . Wpłaty proszę przekazywać na konto Oddziału podane poniżej do 5 maja br. z dopiskiem „Babki”.

We wrześniu nasz Oddział wraz z RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwem Gniezno organizuje  117 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego. W IV kwartale br. planowane jest seminarium związane z promocją wydanej monografii „ Dąbrowy Krotoszyńskie”. Tradycyjnie  odbędą się również inne stałe przedsięwzięcia organizowane przez Oddział Wielkopolski PTL (spacer z kijkami do lasu, sesja terenowa, zebranie sprawozdawcze i spotkanie wigilijne).

 

Prosimy powyższe informacje zapisać w kalendarzu i uwzględnić w swoich planach.

 

Informacje dodatkowe

Uczestnicy sesji terenowych ubezpieczają się we własnym zakresie (wszyscy korzystający z autokaru objęci są niezależnym ubezpieczeniem komunikacyjnym).

Osoby dysponujące adresem elektronicznym, a otrzymujące dotychczas korespondencję w formie tradycyjnej proszone są o przekazanie adresu   na adres elektroniczny PTL jak w nagłówku lub na adres  wojkowal@au.poznan.pl.

Ponadto przypominamy,  numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147

 

 

                                  

 Wojciech Kowalkowski                                                                   Jerzy Flisykowski

Sekretarz Zarządu Oddziału                                                 Przewodniczący Zarządu Oddziału

 Komunikat 2016/2

Polskie Towarzystwo Leśne

Oddział wielkopolski


KOMUNIKAT


Polskie Towarzystwo Leśne

Oddział wielkopolski


KOMUNIKAT
 
Koleżanki, Koledzy!
Przekazujemy Państwu informacje dotyczące planowanej  działalności Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w czwartym kwartale bieżącego roku. W wolnych chwilach zachęcamy do aktywnego udziału w życiu  Towarzystwa.
W najbliższych miesiącach czekają na członków i sympatyków PTL interesujące propozycje do korzystania z których zaprasza Zarząd Oddziału:

 

„Z kijkami do lasu” – aktywny wypoczynek na łonie przyrody25 września  2016 r. Nadleśnictwo Łopuchówko. Szczegółowe informacje (komunikat i mapa dojazdu) w załączeniu. XI edycja imprezy rekreacyjno–edukacyjnej organizowanej przez Oddział Wielkopolski PTL (z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym) w ramach kampanii „Lasom Przyjazny” z okazji Światowego Dnia Serca.

 

Sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” -  „Aspekty przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Piaski” – 8 października 2016 r. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przed starym ZOO, powrót ok. godz. 18.00. Zgłoszenia i wpłaty u p. Urszuli Ignaczak tel. 61/866 82 41 (sekretariat)  do dnia 1 października br., orientacyjny koszt 30 zł.

 Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Oddziału Wielkopolskiego PTL 23 listopada 2016, (środa ), godz.1600 – Poznań, sala Cieszkowskich Stare, ul. Wojska Polskiego 71C.

 Porządek zebrania:
- prezentacja  przedsięwzięć Oddziału w mijającym roku; - rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium;
- informacja Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL;
- sprawozdanie ze 116 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL;
- wybory delegatów na 117 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego;
- uchwalenie wytycznych do planu pracy i preliminarza budżetowego Oddziału na 2017 rok;
- dyskusja i zakończenie zebrania.

Konferencja Jubileuszowa - Spotkanie wigilijne 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek), Poznań, Sala Biała Hotelu Bazar, ul. Paderewskiego 7 (wejście od ul. Marcinkowskiego)

W programie spotkania:
- wystąpienia zaproszonych gości;
- referaty okolicznościowe;
- wręczenie odznak honorowych Polskiego Towarzystwa Leśnego;
- wręczenie odznak i legitymacji nowo przyjętym członkom PTL.

Po zakończeniu konferencji  przewidziane jest spotkanie wigilijne, występ chóru, wspólne kolędowanie, tradycyjny poczęstunek. Szczegóły programu w kolejnym komunikacie.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy sesji terenowych ubezpieczają się we własnym zakresie (wszyscy korzystający z autokaru objęci są niezależnym ubezpieczeniem komunikacyjnym). Osoby dysponujące adresem elektronicznym, a otrzymujące dotychczas korespondencję w formie tradycyjnej proszone są o przekazanie adresu   na adres elektroniczny PTL jak w nagłówku lub na adres  wojkowal@au.poznan.pl.

Informacje dotyczące przedsięwzięć Oddziału dostępne na stronie internetowej www.wielkopolski.ptl.pl

Ponadto przypominamy o obowiązku składkowym wynikającym ze statutu  PTL, numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147

 


 Wojciech Kowalkowski                                                                   Jerzy Flisykowski
Sekretarz Zarządu Oddziału                                                 Przewodniczący Zarządu Oddziału

 Komunikat 2016/1

Koleżanki, Koledzy!


Polskie Towarzystwo Leśne

Oddział wielkopolski


KOMUNIKAT

 

 

 

Wraz z nadchodzącą wiosną, jak każdego roku staramy się zaproponować różnorodną  ofertę  spędzania czasu na łonie Towarzystwa. W wolnych chwilach zachęcamy do aktywnego udziału w życiu Polskiego Towarzystwa Leśnego. W najbliższych miesiącach czekają na członków i sympatyków PTL interesujące propozycje do korzystania z których zaprasza Zarząd Oddziału.
 
 
 
Sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” -  „Aspekty przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Międzychód” – 14 maja 2016 r. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przed starym ZOO, zgłoszenia u p. Urszuli Ignaczak tel. 061/866 82 41 (sekretariat)  do dnia 15 kwietnia br.,, koszt 30 zł członkowie PTL, 40 zł pozostali, w tym przejazd, moc wrażeń i skromny posiłek. Wyjazd dojdzie do skutku przy zgłoszeniu oraz wpłacie min. 30 osób. Na taką liczbę skalkulowany jest podany koszt wyjazdu . Wpłaty proszę przekazywać na konto Oddziału podane poniżej do 15 kwietnia br. z dopiskiem „Międzychód”.
 
 
            W 2015 roku zakończyła się czteroletnia kadencja Zarządu Oddziału Wielkopolskiego. Wyboru władz Oddziału na kolejną kadencję dokonano podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego, które odbyło się 2 grudnia 2015 roku. Skład Zarządu Oddziału przedstawia się następująco:  Przewodniczący: Jerzy Flisykowski, zastępca przewodniczącego: Małgorzata Mańka, sekretarz: Wojciech Kowalkowski, skarbnik: Piotr Szyszko, członkowie: Władysław Chałupka, Maciej Cudak, Iwo Gałecki, Piotr Grygier, Marlena Kowalkowska, Tomasz Kwieciński, Jacek Napieralski, Jarosław Szaban. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Władysław Barzdajn, Marian Grodzki, Edwin Krzyżagórski, Ryszard Maciejewski i Antoni Sienkiewicz.
            W bieżącym roku przypada rocznica 150 – lecia powstania przy Centralnym Towarzystwie Gospodarczym w Poznaniu, Wydziału Leśnego, który został w 1907 roku przekształcony w Towarzystwo Leśne. Nasz Oddział jest kontynuatorem chlubnych tradycji poprzedników. W tak szczególnym roku czekają nas liczne jubileuszowe wydarzenia. Zwieńczeniem obchodów będzie konferencja naukowa, która odbędzie się 19 grudnia w Bazarze Poznańskim, pierwszej siedzibie Wydziału Leśnego.
 
W IV kwartale br. odbędą się również konferencje i seminaria związane z upamiętnieniem wybitnych wielkopolskich leśników, oraz obejmujące zagadnienia dotyczące stanu zdrowotnego lasów, a także wpływu zmian środowiska na lasy.
W toku są prace zmierzające do opublikowania monografii dotyczącej obszaru Płyty Krotoszyńskiej.
 

Prosimy powyższe informacje zapisać w kalendarzu i uwzględnić w swoich planach.

 
Informacje dodatkowe
Uczestnicy sesji terenowych ubezpieczają się we własnym zakresie (wszyscy korzystający z autokaru objęci są niezależnym ubezpieczeniem komunikacyjnym).
Osoby dysponujące adresem elektronicznym, a otrzymujące dotychczas korespondencję w formie tradycyjnej proszone są o przekazanie adresu   na adres elektroniczny PTL jak w nagłówku lub na adres  wojkowal@au.poznan.pl.
Ponadto przypominamy,  numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147
 
 
                                  
          Wojciech Kowalkowski                                                                                     Jerzy Flisykowski
         Sekretarz Zarządu Oddziału                                                                   Przewodniczący Zarządu OddziałuLasom przyjazny

5 września 2010 r., na stadionie OKF w Górze, w godzinach od 12ºº do 17ºº, odbędzie się festyn organizowany, już po raz szósty, w ramach kampanii „Lasom Przyjazny”.


 

Organizatorami Festynu są: Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Tegorocznym Gospodarzem Festynu jest Nadleśnictwo Góra Śląska, a Partnerem Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze. Festyn objął patronatem honorowym Burmistrz Góry, a wsparcia udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firma Coccodrillo. W tym roku festyn odbędzie się wraz z IV Jarmarkiem Górowskim, któremu towarzyszy hasło: „Las bliżej nas”. W uznaniu szczególnych zasług w ochronie lasów przyznaje się, co roku, wyróżnienia "Lasom Przyjazny", które wręczane są podczas Festynu. Uroczyste wręczenie wyróżnień „Lasom Przyjazny 2010” przewidziano na godz. 1400.

Głównym celem Festynu jest kształtowanie pozytywnego stosunku społeczeństwa do otaczającej nas przyrody, szacunku dla niej poprzez przybliżenie pracy leśników za pośrednictwem szeregu ekspozycji tematycznych. Kampania przyczynić się ma do utrzymania czystości lasów, które nas otaczają.

Przewidziane są zabawy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. konkurs rzutu toporem, rzutu kaloszem, strzelania z wiatrówki, wspinania po skrzynkach od piwa), loteria fantowa, kiermasz ciast, występy zespołów dzieci i młodzieży szkolnej, koncert sygnałów myśliwskich, nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i wiele, wiele innych atrakcji. Podczas trwania imprezy odbędą się również m.in. pokazy: samochodu patrolowo-gaśniczego Straży Leśnej, walk Braci Rycerskiej Ziemi Górowskiej oraz pokaz pracy pszczelarza i rzeźbiarza. Odbędzie się zbiórka zużytych baterii oraz makulatury pod hasłem „wykaż eko-kulturę, drzewko za makulaturę”.

         Organizatorzy serdecznie zapraszają do wspólnego spędzenia czasu.

 

 Bliższe informacje:

www.lasomprzyjazny.pl                                                          

W imieniu organizatorów

Jerzy Flisykowski

Polskie Towarzystwo LeśneKomunikat wrzesień 2007

Koleżanki, Koledzy!

Pracownikom oraz studentom Wydziału Leśnego w szczególności, życzymy powodzenia w kolejnym roku akademickim a pracownikom Lasów Państwowych wytrwałości w pracy dla dobra polskiej przyrody.


 

W najbliższych miesiącach czekają na członków i sympatyków PTL interesujące propozycje do korzystania z których zaprasza Zarząd Oddziału:
Forum leśne Człowiek-Las-Drewno
• 28 września 2007, (piątek), godz.1100,Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 5 sala WTC / program w załączeniu /
Marsz ku zdrowiu w ramach kampanii „Lasom Przyjazny” pt. Z kijkami do lasu
• 30 września 2007, (niedziela), godz. 1100 w nadleśnictwie Oborniki odbędzie się II edycja imprezy o charakterze marszu nordyckiego (Nordic Walking)- organizowanej z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym (szczegółowa informacja w załączeniu)

Sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska”:
13 października 2007, (sobota) –„Aspekty przyrodnicze i kulturowe terenu nadleśnictwa Włoszakowice” , prowadzący – kol., kol. Ryszard Łopusiewicz, Paweł Jędrzejczak. Zgłoszenia do 8 października u Elżbiety Rozmiarek. Wpłata na miejscu w wysokości 10 zł członkowie PTL, 20 zł sympatycy. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed siedziby RDLP w Poznaniu (ul. Gajowa 10). Powrót ok. godz. 15.00.

Spotkania referatowe
10 października 2007, ( środa ) godz.16.00
Mgr inż. Piotr Kiciński „Projekt „Kościoły drewniane w Wielkopolsce”
Sala wykładowa Coll. Cieszkowskich Stare, / parter / ul. Wojska Polskiego 71c
14 listopada 2007 r.( środa ), godz.16.00
Prof. dr hab. Jerzy Karg „Przyroda Mongolii”
Sala wykładowa Coll. Cieszkowskich Stare, / parter / ul. Wojska Polskiego 71c

14 grudnia 2007 r. (piątek), godz. 16.00
Seminarium podsumowujące jubileusz 125-lecia PTL pt.”Pionierzy leśnictwa w Wielkopolsce”. Referenci: prof. dr hab. Władysław Chałupka, mgr inż. Jerzy Tarkowski, mgr inż. Andrzej Wawrzyniak
Coll. Rungego, ul. Wojska Polskiego 52
Po zakończeniu spotkania referatowego ok.17.30 przewidziane jest spotkanie wigilijne, występ chóru, wspólne kolędowanie, tradycyjny poczęstunek.

Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze Członków Oddziału Wielkopolskiego PTL

21 listopada 2007, (środa ), godz.16.00 /w przypadku braku kworum II termin o godz. 16.30/ w sali kawiarnianej Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Wieniawskiego.

Porządek zebrania przewiduje:
- wręczenie odznak honorowych Towarzystwa przyznanych na 107 Zjeździe Delegatów Oddziałów PTL,
- wręczenie odznak i legitymacji nowo przyjętym członkom PTL
- prezentacja przedsięwzięć Oddziału mijającej kadencji
- powołanie przewodniczącego zebrania ,komisji skrutacyjnej i wyborczej,
- rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz za okres kadencji Zarządu Oddziału oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
- informacja Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL
- wybory członków Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL oraz Komisji Rewizyjnej
- wybory delegatów na 108 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego
- sprawozdanie ze 107 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL,
- uchwalenie wytycznych do planu pracy i preliminarza budżetowego Oddziału na 2008 rok
- ogłoszenie wyników wyborów
- zakończenie zebrania

Informacje
Uczestnicy sesji terenowych ubezpieczają się we własnym zakresie (wszyscy korzystający z autokaru objęci są niezależnym ubezpieczeniem komunikacyjnym).
Osoby dysponujące adresem mailowym a otrzymujące dotychczas korespondencję w formie tradycyjnej proszone są o przekazanie adresu elektronicznego na adres elektroniczny ptl jak w nagłówku lub na adres wojkowal@au.poznan.pl.
Ponadto przypominam, że od dnia 1 kwietnia 2006 r. posiadamy nowy numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147

Pozostaję z wyrazami szacunku
Jerzy Flisykowski /Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego PTL/