Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania sie tematyką seminaryjną, które to seminaria odbyły sie dzięki aktywności Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Wielkopolskiego

 

Seminarium Choroby drzew leśnych a środowisko, które odbyło się 3 września 2015 roku w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Obrzycku nad Wartą:

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/2015%20rok/Seminarium%20szkoleniowe%20Choroby%20drzew%20le%C5%9Bnych%20a%20%C5%9Brodowisko.pdf

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/2015%20rok/seminarium-3-ix-2015.pdf

 

Seminarium Las i zdrowie, które odbyło się 21 listopada 2014 roku w budynku Polskiej Akademii Nauk w  Poznaniu:

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/2014%20rok/sprawozdanie_las_i_zdrowie-na_stron.pdf

 

Seminarium Lasy, leśnictwo a gospodarka łowiecka, które odbyło się 22 listopada 2012 roku w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/2012%20rok/Seminarium%20Lasy%2C%20le%C5%9Bnictwo%20a%20gospodarka%20%C5%82owiecka%2022%20listopada%202012%20rok.pdf

/uploads/TEST%20TK/Seminaria/2012%20rok/seminarium_lowieckie.pdf