Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania sie z poniżej publikowanymi  materiałami ściśle związnymi z działalnością Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Wielkopolskiego

Sprawozdanie z działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI w 2016 roku  dr hab. Wojciecha Kowalkowskiego:

/uploads/TEST%20TK/Publikacje/Prezentacja%20PTL%202016%20-%20kopia.pdf

 

Śladami poprzednikow czyli w Koscianie i Turwi po 108 latach oczami  prof. dr hab. Władysława Chałupki-  13 maja 2016 rok:

/uploads/TEST%20TK/150%20lat%20PTL/Sladami%20poprrzednikow%20czyli%20w%20Koscianie%20i%20Turwi%20po%20108%20latach.pdf

 

Sprawozdanie z działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI w 2015 roku  dr hab. Wojciecha Kowalkowskiego:

/uploads/TEST%20TK/Publikacje/Prezentacja%20PTL%202015%20-%20kopia.pdf

 

Publikacja KORZYSTAJMY Z LASU pod redakcją prof. dr hab. Dariusza J. Gwiazdowicza – Poznań 2015 rok:

/uploads/TEST%20TK/Publikacje/00-korzy-z-lasu--www-2.pdf

 

Sprawozdanie z działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI w 2014 roku  dr hab. Wojciecha Kowalkowskiego:

/uploads/TEST%20TK/Publikacje/Prezentacja%20PTL%202014%20-%20kopia.pdf

 

Publikacja LAS I ZDROWIE pod redakcją prof. dr hab. Dariusza J. Gwiazdowicza – Poznań 2014 rok

/uploads/TEST%20TK/Publikacje/publikacja_las-i-zdrowie.pdf

 

Sprawozdanie z działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI w 2013 roku  dr hab. Wojciecha Kowalkowskiego:

/uploads/TEST%20TK/Publikacje/Prezentacja%20PTL%202013%20-%20kopia.pdf

 

Publikacja PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŁOWIECTWA W POLSCE pod redakcją prof. dr hab. Dariusza J. Gwiazdowicza – Poznań 2012 rok

/uploads/TEST%20TK/Publikacje/problemy%20wspolczesnego%20lowiectwa%20w%20Polsce.pdf

 

Sprawozdanie z działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI w 2012 roku  dr hab. Wojciecha Kowalkowskiego:

/uploads/TEST%20TK/Publikacje/sprawozdanie2012.pdf